Sustav povezivanja registara stvarnog vlasništva

Sustav povezivanja registara stvarnog vlasništva („BORIS”) alat je za povezivanje nacionalnih središnjih registara koji sadržavaju informacije o stvarnom vlasništvu korporativnih i drugih pravnih subjekata i trustova te drugih vrsta pravnih aranžmana.