Tikrųjų savininkų registrų sąveikos sistema

Tikrųjų savininkų registrų sąveikos sistema (BORIS) yra priemonė, skirta sujungti nacionalinius centrinius registrus, kuriuose saugoma informacija apie bendrovių ir kitų juridinių asmenų, patikos fondų ir kitų rūšių juridinių struktūrų tikruosius savininkus.