Faktisko īpašnieku reģistru savstarpējās savienojamības sistēma

Faktisko īpašnieku reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (“BORIS”) ir rīks, ar ko savieno valstu centrālos reģistrus, kuros ir informācija par korporatīvo un citu juridisko personu, trastu un citu juridisko veidojumu formu faktiskajiem īpašniekiem.