Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tas-Sjieda Benefiċjarja

Is-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tas-Sjieda Benefiċjarja (“BORIS”) hija għodda biex tgħaqqad ir-reġistri ċentrali nazzjonali li jżommu informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta’ entitajiet u trusts korporattivi u ġuridiċi oħra u tipi oħra ta’ arranġamenti legali.