Systeem van gekoppelde registers van uiteindelijk begunstigden

Het systeem van gekoppelde registers van uiteindelijk begunstigden (“BORIS”) is een instrument dat de nationale centrale registers met informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, juridische entiteiten, trusts en andere soorten juridische constructies met elkaar verbindt.