Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

System integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych

Informacje dotyczące usługi

Informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek i innych osób prawnych, trustów oraz innych rodzajów porozumień prawnych zarejestrowanych w krajowych rejestrach państw UE, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii można uzyskać za pomocą usługi „Wyszukiwanie informacji o beneficjentach rzeczywistych”.

Stanowi ona część systemu integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych (BORIS), utworzonego zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849 zmienioną dyrektywą (UE) 2018/843.

Więcej o krajowych rejestrach beneficjentów rzeczywistych i informacjach w nich zawartych.

Pytania na temat tej usługi prosimy kierować na adres: just-boris-helpdesk@ec.europa.eu.

Jak to działa?

Wyszukiwanie beneficjenta rzeczywistego:

  • Wyszukaj podmiot według jego nazwy lub numeru rejestracji.
  • Wyświetli się lista wyników według ceny i odpowiednich informacji o beneficjentach rzeczywistych.
  • Wybierz poszukiwane informacje na temat własności rzeczywistej (BO) i dodaj je do koszyka.
  • Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Zakup”.

Dostarczanie dokumentów

Dokumenty dotyczące własności rzeczywistej będą dostępne do pobrania w przeglądarce.

Powiadomienie o dostępności dokumentów zostanie przesłane pocztą elektroniczną niezwłocznie po ich dostarczeniu przez rejestr krajowy.

Dostęp do dokumentów

Gdy tylko dokument dotyczący własności rzeczywistej będzie dostępny do pobrania w przeglądarce, można zapisać go lokalnie na własny użytek.

Dokumenty będą dostępne do pobrania przez 6 dni od momentu dostarczenia.

Linki do stron internetowych rejestrów krajowych

Państwo

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Szczegółowe informacje o rejestrze beneficjentów rzeczywistych

Austria

Bundesministerium für Finanzen Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Informacje o rejestrze – Austria PDF (154 Kb) pl

Belgia

Registre UBO/UBO Register

Informacje o rejestrze – Belgia PDF (148 Kb) pl

Bułgaria

Rejestr Handlowy i Rejestr Osób Prawnych Nienastawionych na Zysk

Informacje o rejestrze – Bułgaria PDF (137 Kb) pl

Chorwacja

Link umożliwiający dostęp organom krajowym

Link do publicznego dostępu

Informacje o rejestrze – Chorwacja PDF (227 Kb) pl

Czechy

Evidence skutečných majitelů

Informacje o rejestrze – Czechy PDF (165 Kb) pl

Cypr

Rejestr krajowy Cypru: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP)

Cyprus Trusts Beneficial Owners Register – ‘CyTBOR’

Informacje o rejestrze – Cypr PDF (176 Kb) pl

Dania

Central Business Register (CVR)

Informacje o rejestrze – Dania PDF (119 Kb) pl

Estonia

Dane beneficjenta rzeczywistego są podawane do wiadomości publicznej w systemie informacyjnym rejestru handlowego: Äriregister/Commercial Register

Informacje o rejestrze – Estonia PDF (158 Kb) pl

Finlandia

Patentti-ja Rekisterihallitus (Fiński Urząd Patentowy i Rejestrowy)

Informacje o rejestrze – Finlandia PDF (181 Kb) pl

Francja

Francuski Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) jest podmiotem centralizującym informacje o beneficjentach rzeczywistych, które mają być wzajemnie połączone na szczeblu UE.

Informacje o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych są scentralizowane w każdym sekretariacie sądu gospodarczego(greffier des tribunaux de commerce), a organem koordynującym jest Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Informacje o rejestrze – Francja PDF (121 Kb) pl

Niemcy

Transparenzregister

Informacje o rejestrze – Niemcy PDF (115 Kb) pl

Grecja

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.)

Informacje o rejestrze – Grecja PDF (125 Kb) pl

Węgry

Link do rejestru beneficjentów rzeczywistych nie jest jeszcze dostępny.

Informacje o rejestrze – Węgry PDF (187 Kb) pl

Islandia

Iceland Revenue and Customs (Skatturinn)

Informacje o rejestrze – Islandia PDF (119 Kb) pl

Irlandia

Central Bank of Ireland – Beneficial Ownership Register of Certain Financial Vehicles

Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies – informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek i innych osób prawnych

Informacje o rejestrze – Irlandia PDF (157 Kb) pl

Włochy

Brak informacji


Łotwa

Strona informacyjna rejestru przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej

Informacje o rejestrze – Łotwa PDF (124 Kb) pl

Liechtenstein

Rejestr elektroniczny nie jest jeszcze dostępny


Litwa

System informacji o uczestnikach osób prawnych (JADIS)

Informacje o rejestrze – Litwa PDF (120 Kb) pl

Luksemburg

Rejestr został utworzony pod egidą AED pod nazwą „Fiducies and Trusts Register”

Informacje o rejestrze – Luksemburg PDF (164 Kb) pl

Malta

Register of Beneficial Owners for Commercial Partnerships and Legal Entities prowadzony przez Malta Business Registry (MBR)

W przypadku rejestru beneficjentów rzeczywistych trustów zarządzanego przez MFSA platforma nosi nazwę Trusts Ultimate Beneficial Ownership Register (TUBOR)

Informacje o rejestrze – Malta PDF (152 Kb) pl

Niderlandy

KVK uittreksel UBO-register

Informacje o rejestrze – Niderlandy PDF (159 Kb) pl

Norwegia

Rejestr nie jest obecnie operacyjny. Prace nad utworzeniem norweskiego rejestru są obecnie w toku – przewiduje się, że rejestr rozpocznie działalność na początku 2023 r.

Informacje o rejestrze – Norwegia PDF (115 Kb) pl

Polska

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informacje o rejestrze – Polska PDF (183 Kb) pl

Portugalia

Registo de Beneficiário Efetivo

Informacje o rejestrze – Portugalia PDF (123 Kb) pl

Rumunia

Rejestrem beneficjentów rzeczywistych zarządza Biuro Krajowego Rejestru Handlowego

Informacje o rejestrze – Rumunia PDF (210 Kb) en

Słowacja

Register konečných užívateľov výhod

Informacje o rejestrze – Słowacja PDF (115 Kb) pl

Słowenia

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Informacje o rejestrze – Słowenia PDF (181 Kb) pl

Hiszpania

Krajowy rejestr będzie nosił nazwę „Registro de Titularidades Reales” (RETIR). Link nie został jeszcze ustalony.

Informacje o rejestrze – Hiszpania PDF (125 Kb) pl

Szwecja

Bolagsverket (szwedzki urząd rejestracji spółek)

Informacje o rejestrze – Szwecja PDF (145 Kb) pl

Ochrona danych

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe, należy zapoznać się z informacją prawną, w szczególności z oświadczeniem o ochronie prywatności i zasadach ochrony danych PDF (354 Kb) pl Warto również zapoznać się z zasadami dotyczącymi ochrony danych w państwach uczestniczących w systemie BORIS.

Ostatnia aktualizacja: 08/06/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.