Systém prepojenia registrov konečných užívateľov výhod

Systém prepojenia registra skutočných vlastníkov (ďalej len „BORIS“) je nástroj na prepojenie národných centrálnych registrov obsahujúcich informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb, trustov a iných typov právnych usporiadaní.