Sistem za medsebojno povezovanje registrov dejanskih lastnikov

Sistem povezovanja registrov dejanskega lastništva (BORIS) je orodje za povezovanje nacionalnih osrednjih registrov, ki vsebujejo informacije o dejanskem lastništvu gospodarskih in drugih pravnih subjektov in skladov ter drugih vrst pravnih ureditev.