Systemet för sammanlänkning av register med uppgifter om verkligt huvudmannaskap

Systemet för sammankoppling av register med uppgifter om verkligt huvudmannaskap (Beneficial Ownership Registers Interconnection System – BORIS) är ett verktyg för att koppla samman nationella centrala register som innehåller uppgifter om verkligt huvudmannaskap för företag, andra juridiska enheter, truster och andra typer av juridiska konstruktioner.