Jogszabályok

Az uniós jog azon eszközeire vonatkozó tájékoztatás, amelyek a határokon átnyúló közvetítés végrehajtása szempontjából relevánsak.

Nemzeti

A közvetítésre vonatkozó általános rendelkezések általában a családi vitákra is vonatkoznak.

Európai / nemzetközi

E vitarendezésre vonatkozó módszer végrehajtását több európai és nemzetközi jogi eszköz tervezi vagy erősíti.

Európai uniós szinten:

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. május 21-i 2008/52/EK irányelve a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

- A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

- A Tanács 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencián:

- Az 1980. október 25-i Hágai Egyezmény a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. október 19-én kelt Hágai Egyezmény

- A közvetítéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok PDF (915 Kb) hu különösen a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. október 25-i Hágai Egyezmény keretén

Az Európa Tanács szintjén:

- A Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett, családi közvetítéssel kapcsolatos, 1998. január 21-én elfogadott R (98) 1 sz. ajánlása

- A Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett, polgári ügyekben folytatott közvetítéssel kapcsolatos Rec (2002) 10 sz. ajánlása

Az Európai Parlament szintjén:

- Az Európai Parlament tanulmánya

További hasznos hivatkozások

Amennyiben határokon átnyúló családi vitákra szakosodott közvetítőt keres, kérjük, kövesse az alábbi hivatkozást: https://www.crossbordermediator.eu/

Utolsó frissítés: 02/12/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.