Teisės aktai

Informacija apie ES teisės aktus, kurie yra aktualūs įgyvendinant tarpvalstybinį tarpininkavimą.

Nacionalinis

Šeimos ginčams paprastai taikomos bendros tarpininkavimo nuostatos.

Europos ir tarptautinis

Šio konfliktų sprendimo būdo įgyvendinimas numatytas arba skatinamas keletu Europos ir tarptautinių dokumentų.

Europos Sąjungos lygmeniu:

- 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

- 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000

- 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

- Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje:

- 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

- 1996 m. spalio 19 d. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje

- Geros tarpininkavimo praktikos vadovas PDF (834 Kb) lt, visų pirma pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Europos Tarybos lygmeniu:

- Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (98)1 valstybėms narėms dėl sutuoktinių taikinimo, priimta 1998 m. sausio 21 d.

- Ministrų komiteto rekomendacija Rec (2002) 10 valstybėms narėms dėl tarpininkavimo civilinėse bylose

Europos Parlamento lygmeniu:

- Europos Parlamento studija

Kitos naudingos nuorodos

Norėdami rasti tarpininką, kurio specializacija yra tarptautinis tarpininkavimas šeimos teisėje, spustelėkite šią nuorodą: https://www.crossbordermediator.eu/

Paskutinis naujinimas: 02/12/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.