Leġiżlazzjoni

Informazzjoni dwar strumenti tal-liġi tal-UE li huma rilevanti għall-implimentazzjoni tal-medjazzjoni transfruntiera.

Nazzjonali

Id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-medjazzjoni japplikaw b'mod ġenerali għat-tilwim tal-familji.

Ewropew / internazzjonali

L-implimentazzjoni ta' dan il-metodu għar-riżoluzzjoni ta' kunflitti huwa previst u msaħħaħ permezz ta' bosta konvenzjonijiet Ewropej u internazzjonali.

Fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea:

Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali

- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000

- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment

Fil-Konferenza tal-Aja dwar il-liġi internazzjonali privata:

-  il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-aspetti ċivili tas-sekwestru internazzjonali tat-tfal.

-  Il-Konvenzjoni tal-Aja tad-19 ta' Ottubru 1996 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent, l-infurzar u l-kooperazzjoni fir-rigward tar-responsabbiltà tal-ġenituri u l-miżuri tal-protezzjoni tat-tfal

-  Il-Gwida għall-aħjar prattika dwar il-medjazzjoni PDF (898 Kb) mt b'mod partikolari skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-aspetti ċivili tas-sekwestru internazzjonali tat-tfal.

Fuq il-livell tal-Kunsill tal-Ewropa:

-  Ir-Rakkomandazzjoni Nru R (98)1 tal-Kunsill tal-Ministri lill-Istati Membri dwar il-medjazzjoni tal-familja adottata fil-21 ta' Jannar 1998

-  Ir-Rakkomandazzjoni Nru R (2002)10 tal-Kunsill tal-Ministri lill-Istati Membri dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili

Fuq il-livell tal-Parlament Ewropew:

-  Studju tal-Parlament Ewropew

Ħoloq utli oħra

Sabiex issib medjatur speċjalizzat fil-medjazzjoni tal-familja transfruntiera segwi din il-ħolqa: https://www.crossbordermediator.eu/

L-aħħar aġġornament: 02/12/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.