Legislație

Informații cu privire la instrumentele pe care le prevede dreptul UE în materie de mediere transfrontalieră.

La nivel național

Litigiilor de dreptul familiei li se aplică în general dispozițiile generale privind medierea.

La nivel european/internațional

Punerea în practică a acestei metode de soluționare a conflictelor este prevăzută sau consolidată de mai multe instrumente europene și internaționale.

La nivelul Uniunii Europene:

- Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

- Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

Conferința de la Haga de drept internațional privat:

- Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

- Convenția de la Haga din 19 octombrie 1996 asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor

- Ghid de bune practici în materie de mediere PDF (868 Kb) ro, în special în temeiul Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

La nivelul Consiliului Europei:

- Recomandarea nr. (98)1 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind medierea familială

- Recomandarea nr. (2002)10 a Comitetului Miniştrilor către statele membre
privind medierea în materie civilă

La nivelul Parlamentului European:

- Studiu al Parlamentului European

Alte linkuri utile

Pentru a găsi un mediator specializat în medierea transfrontalieră de dreptul familiei, faceți clic pe următorul link: https://www.crossbordermediator.eu/

Ultima actualizare: 02/12/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.