Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Съгласието трябва да се даде от службата за младежта (Landesjugendamt), която отговаря за федералната провинция, в чийто район е планирано настаняването. В Германия има 16 федерални провинции и 17 служби за младежта (една за всяка федерална провинция,като за провинция Северен Рейн-Вестфалия са две; списък с адресите им може да бъде намерен на http://www.bagljae.de/). Ако няма конкретно предложение къде да се направи настаняването, определящият фактор ще бъде районът на службата за младежта, който според германския централен орган е с най-близка връзка. Като алтернатива, за компетентна се счита федерална провинция Берлин (член 45 от Закона за прилагане на някои правни инструменти в областта на международното семейно право (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) — Закон за международното семейно право — IntFamRVG).

федерална провинция

Адрес

Телефон, факс, електронна поща, уебсайт

Баден-Вюртемберг

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend — Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Ръководител: Gerald Häcker
Тел.: +49 7116375401
Факс: +49 7116375449
Ел. поща: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Бавария

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 Munich

Ръководител: Hans Reinfelder

Тел.: +49 89126104

Факс: +49 8912612412

Ел. поща: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Берлин

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt


Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Ръководител: Предстои да бъде обявен

Редовен представител във федералната асоциация (BAG):

Dr Sabine Skutta

Тел.: +49 30902275580

Факс: +49 30902275011

Ел. поща: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Бранденбург

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Ръководител: Volker-Gerd Westphal

Тел.: +49 3318663700

Факс: +49 33127548490

Ел. поща: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Бремен

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Ръководител: Christiane Schrader

Тел.: +49 4213610

Факс: +49 4214964401

Ел. поща: christiane.schrader@soziales.bremen.de

https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Хамбург

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Ръководител: Gabriele Scholz

Факс: +49 40427961745

Ел. поща: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Представител: Henriette Brandt

Тел.: +49 40428635019

Факс: +49 40427963377

Ел. поща: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Хесен

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration


Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Ръководител: Cornelia Lange

Тел.: +49 61132193248 или 3249

Факс: +49 6118173260

Ел. поща: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Редовен представител във федералната асоциация (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Тел.: +49 61132193433

Факс: +49 611327193433

Ел. поща: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Мекленбург-Предна Померания

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Ръководител: Nils Voderberg

Лице за контакт: Предстои да бъде обявено

Тел.: +49 38539689940

Факс: +49 38539689919

Ел. поща: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Долна Саксония

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie


Außenstelle Hannover


Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Ръководител: Silke Niepel


Тел.: +49 51189701303

Факс: +49 51189701330

Ел. поща: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Северен Рейн-Вестфалия

(Рейнланд)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Ръководител: Предстои да бъде обявен
Тел.: +49 2218094002
Факс: +49 2218094009
Ел. поща: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Северен Рейн-Вестфалия

(Вестфалия-Липе)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe


LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Ръководител: Birgit Westers


Тел.: +49 25159101

Факс: +49 251591275

Ел. поща: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Рейнланд-Пфалц

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Ръководител: Iris Egger-Otholt
Тел.: +49 6131967289
Факс: +49 6131967365
Ел. поща: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Саарланд

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 — Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Ръководител: Hubert Meusel

Тел.: +49 6815012057

Факс: +49 6815013416

Ел. поща: h.meusel@soziales.saarland.de

Редовен представител във федералната асоциация (BAG):
Annette Reichmann
Тел.: +49 6815013532
Ел. поща: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-Mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Саксония

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Ръководител: Enrico Birkner

Тел.:. +49 37124081101

Ел. поща: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Саксония-Анхалт

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend


Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Ръководител: Antje Specht

Представител във федералната асоциация (BAG): Corinna Rudloff


Тел.: +49 3455141625/1855

Факс: +49 3455141012/1719

Ел. поща: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Шлезвиг-Холщайн

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung


des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Ръководител: Thorsten Wilke


Тел.: +49 4319882617


Факс: +49 4319882618


Ел. поща: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Тюрингия

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Ръководител: Martina Reinhardt

Тел.: +49 361573411300

Факс: +49 361573411830

Ел. поща: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Молбата за получаване на съгласие във връзка с настаняване на малолетно или непълнолетно лице от друга държава — членка на ЕС (с изключение на Дания) се изпраща чрез централния орган на другата държава — членка на ЕС до Федералната служба за правосъдие (Bundesamt für Justiz) в Германия, която препраща молбата към компетентната германска служба за младежта.

Германската служба за младежта, която е компетентна на местно равнище, обикновено удовлетворява искането в съответствие с член 46, параграф 1 от IntFamRVG, ако:

 1. осъществяването на планираното настаняване в Германия е в интерес на детето, по-специално защото то има специална връзка с Германия;
 2. органът в страната по произход на детето е представил доклад и, ако е необходимо, медицински свидетелства или оценки, посочващи причините за планираното настаняване;
 3. детето е било изслушано като част от производството в страната по произход, освен ако такова изслушване изглежда неподходящо предвид възрастта и зрелостта на детето. Като правило изслушване, подходящо за възрастта и развитието на детето и свързано с въпроса за настаняването в Германия, се счита за необходимо след навършени 3 години;
 4. съответната институция или приемно семейство са дали съгласие и няма причини настаняването да не бъде осъществено;
 5. е дадено или обещано одобрение съгласно закона за чужденците; както и ако
 6. са договорени условията по отношение на поемането на разходите (включително достатъчна здравна осигуровка).

Службата за младежта, която възнамерява да даде съгласие, трябва да го представи за одобрение от семейния съд (Familiengericht) в седалището на висшия областен съд (Oberlandesgericht), в чийто съдебен район ще бъде настанено детето, преди да уведоми запитващия чуждестранен орган за съгласието си (член 47, параграф 1, първо изречение от IntFamRVG).

След като съгласието е дадено или отказано, компетентната германска служба за младежта информира запитващия чуждестранен орган, германския централен орган и институцията или приемното семейство, където ще бъде настанено детето, за обоснованото крайно решение (член 46, параграф 5 от IntFamRVG).

Изискват се следната информация и документи:

 • име, адрес и телефон на компетентния чуждестранен орган, който настанява детето
 • име, дата на раждане и гражданство на детето (копие от лична карта или акт за раждане)
 • (планирана) продължителност на настаняването
 • причини/професионално основание за настаняването като цяло и по-специално за настаняването в Германия (включително всички предишни решения на съд)
 • информация за здравното състояние на детето (ако има: медицински свидетелства/оценки)
 • име, адрес и телефон на приемащата институция/приемно семейство в Германия
 • споразумение на приемащата институция/приемното семейство за настаняване на детето
 • ако има: определяне на пригодността за приемна грижа/лиценз за приемна грижа на приемното семейство или лиценз за работа на приемащата институция в съответствие с германския закон
 • данни за контакт с лицето(ата) с попечителство
 • доказателство, че детето е било изслушано като част от производството в страната по произход на детето, освен ако такова изслушване изглежда неподходящо предвид възрастта и зрелостта на детето
 • доказателство, че е изяснено кой ще поеме разходите
 • доказателство за здравна застраховка/застраховка „Гражданска отговорност“ на детето

Всяка информация и всички документи трябва да са преведени на немски език.

Запазва се правото за искане в конкретен случай на допълнителна информация и/или документи.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не са ни известни такива договорености.

Известно ни е споразумение между службата за младежта на регионалните власти на Рейнланд (Landschaftsverband) и правителството на немскоезичната общност в Белгия.

Последна актуализация: 31/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.