Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilken myndighed skal høres og give forudgående samtykke, inden et barn kan anbringes i dit land?

Samtykket skal gives af det kompetente Landesjugendamt i den retskreds, hvor den planlagte placering skal ske. Der er 16 delstater i Tyskland og 17 regionale Landesjugendämter (børn og unge-kontorer), dvs. ét kontor pr. delstat og to i delstaten Nordrhein-Westfalen Adresseliste herunder http://www.bagljae.de/). Hvis der endnu ikke foreligger et konkret forslag til placeringssted, er det afgørende at vide, hvilket Landesjugendamt-distrikt den centrale tyske myndighed har konstateret den tætteste tilknytning til. Delstaten Berlin er ligeledes subsidiært kompetent (§ 45 i Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG) — lov om anvendelse af bestemte retsmidler på området for international familieret).

Delstat

Adresse

Telefon, telefax, e-mail, websted

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend — Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Direktør: Gerald Häcker
Tlf.: 0711 6375-401
Fax nr.: 0711 6375-449
E-mail: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bayern

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Direktør: Hans Reinfelder

Tlf.: 089 1261-04

Fax nr.: 089 1261-2412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard Weiß-Staß 6

10178 Berlin

Direktør: N.N.

Fast repræsentant ved BAG (forbundsforeningen for Landesjugendamt):
Sabine Skutta

Tlf.: 030 90227-5580

Fax nr.: 030 90227-5011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Direktør: Volker-Gerd Westphal
Tlf.: 0331 866-3700
Fax nr.: 0331 27548-490
E-mail: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Direktør: Christiane Schrader

Tlf.: 0421 361-0

Fax nr.: 0421 496-4401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamborg

Direktør: Gabriele Scholz

Fax nr.: 040 4279-61745
E-mail: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Repræsentant: Henriette Brandt

Tlf.: 040 42863-5019

Fax nr.: 040 4279-63377

E-mail: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Direktør: Cornelia Lange

Tlf.: 0611 3219-3248 eller -3249

Fax nr.: 0611 817-3260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Fast repræsentant ved BAG (forbundsforeningen for Landesjugendamt):

Susanne Rothenhöfer

Tlf.: 0611 3219-3433

Fax nr.: 0611 32719-3433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Direktør: Nils Voderberg

Kontaktperson: N.N.
Tlf.: 0385 396899-40
Fax nr.: 0385 396899-19
E-mail: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Dezernat Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Direktør: Silke Niepel
Tlf.: 0511 89701-303

Fax nr.: 0511 89701-330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Direktør: N.N.
Tlf.: 0221 809-4002
Fax nr.: 0221 809-4009
E-mail: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Direktør: Birgit Westers
Tlf.: 0251 591-01

Fax nr.: 0251 591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Direktør: Iris Egger-Otholt
Tlf.: 06131 967-289
Fax nr.: 06131 967-365
E-mail: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 - Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Direktør: Hubert Meusel

Tlf.: 0681 501-2057

Fax nr.: 0681 501-3416

E-mail: h.meusel@soziales.saarland.de

Fast repræsentant ved BAG (forbundsforeningen for Landesjugendamt):
Annette Reichmann
Tlf.: 0681 501-3532
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de;

E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sachsen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Direktør: Enrico Birkner
Tlf.: 0371 24081-101
E-mail: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Direktør: Antje Specht

Fast repræsentant ved BAG: Corinna Rudloff
Tlf.: 0345 514-1625/1855

Fax nr.: 0345 514-1012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Direktør: Thorsten Wilke
Tlf.: 0431 988-2617
Fax nr.: 0431 988-2618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Abt.

Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str.

99096 Erfurt

Direktør: Martina Reinhardt

Tlf.: 0361 573411-300

Fax nr.: 0361 573411-830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke for at kunne anbringe et barn i dit land (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Anmodningen om samtykke til placering af en mindreårig fra en anden EU-medlemsstat (undtagen Danmark) sendes via den centrale myndighed i den anden EU-medlemsstat til det tyske forbundsjustitsministerium (Bundesamt für Justiz), som derefter videresender anmodningen til Landesjugendamt i den kompetente delstat.

Det regionale Landesjugendamt bør som hovedregel godkende anmodningen i henhold til § 46, stk. 1, i IntFamRVG, hvis:

 1. den påtænkte placering i Tyskland tjener barnets tarv, navnlig fordi barnet har særlig tilknytning til Tyskland
 2. det udenlandske organ har fremlagt en rapport og i givet fald lægeerklæringer eller udtalelser, hvoraf årsagerne til den påtænkte placering kan udledes
 3. barnet er blevet hørt i forbindelse med sagen i udlandet, medmindre en høring er fundet uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller grad af modenhed. For så vidt angår placeringen i Tyskland anses en høring af barnet, der er tilpasset dets alder og udviklingstrin, generelt som nødvendigt fra treårsalderen
 4. der er indhentet samtykke fra den egnede institution eller plejefamilien, og der ikke er grund til ikke at placere barnet dér
 5. der er givet løfte om eller udstedt den nødvendige tilladelse ifølge udlændingeloven, og
 6. afholdelsen af omkostningerne er på plads (herunder en dækkende sygeforsikring).

Delstatens Landesjugendamt skal have sin hensigt om samtykke godkendt af familieretten ved den regionale ret i første instans i den retskreds, hvor barnet skal placeres, før den meddeler den anmodende udenlandske myndighed sit samtykke (§ 47, stk. 1, første punktum, i IntFamRVG).

Efter at have givet samtykke eller afslag på tilladelsen meddeler Landesjugendamt i den kompetente delstat den anmodende udenlandske myndighed, den centrale tyske myndighed og institutionen eller plejefamilien, hvor barnet skal placeres, sin beslutning, som skal begrundes, og som ikke kan appelleres (§ 46, stk. 5, i IntFamRVG).

Der kræves følgende oplysninger og beviser:

 • navn, adresse og telefonnummer på den kompetente myndighed i udlandet, som placerer barnet
 • barnets navn, fødselsdato, nationalitet (kopi af identitetskort eller fødselsattest)
 • placeringens varighed (planlagt)
 • begrundelser/fagligt belæg for placeringen i almindelighed og i Tyskland i særdeleshed
 • oplysninger om barnets sundhedstilstand (hvis de foreligger: lægeerklæringer/sagkyndige udredninger)
 • navn, adresse og telefonnummer på institutionen eller plejefamilien i Tyskland
 • samtykke fra institutionen eller plejefamilien til placeringen af barnet
 • hvis de foreligger: erklæring om, at plejefamilien er egnet/godkendt, eller plejeinstitutionens driftstilladelse ifølge tysk ret
 • kontaktoplysninger på indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden
 • bevis for, at barnet er blevet hørt i forbindelse med sagen i udlandet, medmindre en høring er fundet uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller grad af modenhed
 • bevis for fordelingen af afholdelsen af omkostningerne
 • bevis for sygeforsikring/ansvarsforsikring for barnet

Alle oplysninger og beviser skal være oversat til tysk.

Retten til at anmode om yderligere oplysninger og/eller dokumenter forbeholdes i særlige tilfælde.

3 Gælder der en regel om, at der ikke kræves samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn i dit land, hvis barnet skal anbringes hos bestemte kategorier af nære slægtninge? Hvis ja, hvilke kategorier af nære slægtninge?

Nej.

4 Har din medlemsstat indgået aftaler eller ordninger, der forenkler høringsproceduren med henblik på at opnå samtykke til grænseoverskridende anbringelse af børn?

Sådanne regler kendes ikke.

Der foreligger en aftale mellem Landesjugendamt des Landschaftsverbands Rheinland og regeringen i det tysktalende fællesskab i Belgien.

Sidste opdatering: 31/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.