Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Nõusoleku peab andma selle liidumaa vastutav noorte hoolekande amet (Landesjugendamt), kuhu laps paigutada kavandatakse. Saksamaal on 16 liidumaad ja 17 noorte hoolekande ametit (üks igal liidumaal ja kaks Nordrhein-Westfaleni liidumaal. Aadresside loetelu leiab veebisaidilt http://www.bagljae.de/). Kui konkreetset ettepanekut selle kohta, kuhu laps paigutada, ei ole veel tehtud, teeb Saksamaa keskasutus kindlaks noorte hoolekande ameti, mille piirkonnaga on laps kõige tihedamalt seotud. Teise võimalusena peetakse pädevaks Berliini liidumaad (rahvusvahelise perekonnaõiguse valdkonnas teatud õigusmeetmete rakendamist käsitleva seaduse (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts – IntFamRVG) § 45).

Liidumaa

Aadress

Telefon, faks, e-post, veebisait

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Juht: Gerald Häcker
Tel +49 7116375401
Faks +49 7116375449
E-post gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Baieri

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Juht: Hans Reinfelder

Tel +49 89126104

Faks +49 8912612412

E-postgrenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berliin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Juht: ei ole veel selgunud
Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):
Dr Sabine Skutta

Tel +49 30902275580

Faks +49 30902275011

E-post sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Alle 107,

14473 Potsdam

Juht: Volker-Gerd Westphal
Tel +49 3318663700
Faks +49 33127548490
E-post volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Juht: Christiane Schrader

Tel +49 4213610

Faks +49 4214964401

E-post christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Juht: Gabriele Scholz

Faks +49 40427961745
E-post gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Esindaja: Henriette Brandt

Tel +49 40428635019

Faks +49 40427963377

E-post henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Juht: Cornelia Lange

Tel +49 61132193248 või 3249

Faks +49 6118173260

E-post cornelia.lange@hsm.hessen.de

Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel +49 61132193433

Faks +49 611327193433

E-postsusanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Juht: Nils Voderberg

Kontaktisik: ei ole veel selgunud
Tel +49 38539689940
Faks +49 38539689919
E-post voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Alam-Saksi

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Juht: Silke Niepel
Tel +49 51189701303

Faks +49 51189701330

E-post silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Reinimaa)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Juht: ei ole veel selgunud
Tel +49 2218094002
Faks +49 2218094009
E-post LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Juht: Birgit Westers
Tel +49 25159101

Faks +49 251591275

E-post birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Juht: Iris Egger-Otholt
Tel +49 6131967289
Faks +49 6131967365
E-post egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarimaa

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Juht: Hubert Meusel

Tel +49 6815012057

Faks +49 6815013416

E-posth.meusel@soziales.saarland.de

Korraline esindaja riiklikus ühenduses (BAG):
Annette Reichmann
Tel +49 6815013532
E-post a.reichmann@soziales.saarland.de
E-post landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksimaa

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Juht: Enrico Birkner
Tel +49 37124081101
E-post enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksi-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Juht: Antje Specht

Esindaja riiklikus ühenduses (BAG): Corinna Rudloff
Tel +49 3455141625/1855

Faks +49 3455141012/1719

E-post antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Juht: Thorsten Wilke
Tel +49 4319882617
Faks +49 4319882618
E-post thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Tüüringi

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Juht: Martina Reinhardt

Tel +49 361573411300

Faks +49 361573411830

E-post martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Teisest ELi liikmesriigist (v.a Taani) pärit alaealise lapse paigutamiseks nõusoleku saamise taotlus saadetakse teise ELi liikmesriigi keskasutuse kaudu Saksamaa föderaalsele justiitsametile (Bundesamt für Justiz), kes seejärel edastab taotluse pädevale Saksamaa noorte hoolekande ametile.

IntFamRVG § 46 lõike 1 kohaselt peaks territoriaalselt pädev Saksamaa noorte hoolekande amet taotluse üldiselt rahuldama, kui:

 1. kavandatud Saksamaale paigutamine on lapse parimates huvides, eelkõige kuna tal on Saksamaaga eriline side;
 2. lapse päritoluriigi asutus on esitanud aruande ja vajaduse korral tervisetõendid või meditsiinilised arvamused, milles on esitatud kavandatud paigutamise põhjused;
 3. laps on oma päritoluriigi menetluses ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ärakuulamist peeti lapse vanust või küpsust arvestades asjakohatuks. Lapse vanusele ja arengule vastavat ärakuulamist Saksamaale paigutamise küsimuses peetakse üldjuhul vajalikuks alates 3. eluaastast;
 4. asjaomane asutus või kasuperekond on andnud nõusoleku ja lapse paigutamist ei ole põhjust takistada;
 5. välismaalasi käsitlevate õigusnormide kohaselt nõutav heakskiit on antud või seda on lubatud anda ning
 6. tehtud on korraldused kulude kandmiseks (sh piisav tervisekindlustus).

Noorte hoolekande amet peab enne taotlevale välisriigi asutusele oma nõusolekust teada andmist laskma kavandatud nõusoleku heaks kiita perekonnakohtul (Familiengericht), kes tegutseb selle liidumaa kõrgeima üldkohtu (Oberlandesgericht) asukohas, kelle tööpiirkonda last soovitakse paigutada (IntFamRVG § 47 lõike 1 esimene lause).

Pärast nõusoleku andmist või andmisest keeldumist teavitab pädev Saksamaa noorte hoolekande amet taotlevat välisriigi asutust, Saksamaa keskasutust ja hoolekandeasutust või kasuperekonda, kuhu last soovitakse paigutada, põhjendatud lõplikust otsusest (IntFamRVG § 46 lõige 5).

Nõutavad on järgmised andmed ja tõendid:

 • last paigutava välisriigi pädeva asutuse nimi, aadress ja telefoninumber;
 • lapse nimi, sünniaeg ja kodakondsus (isikutunnistuse või sünnitõendi koopia);
 • paigutamise (kavandatud) kestus;
 • eksperdiarvamuses esitatud üldised ja konkreetselt Saksamaale paigutamise põhjused/põhjendused (sealhulgas varasemad kohtulahendid);
 • teave lapse tervisliku seisundi kohta (olemasolu korral tervisetõendid / meditsiinilised arvamused);
 • vastuvõtva Saksamaa hoolekandeasutuse/kasuperekonna nimi, aadress ja telefoninumber;
 • hoolekandeasutuse/kasuperekonna nõusolek lapse paigutamiseks;
 • olemasolu korral: vastuvõtva kasuperekonna kasuperekonnaks sobivuse tunnistus / perepõhise asendushooldusteenuse osutamise luba või vastuvõtva hoolekandeasutuse tegevusluba vastavalt Saksamaa õigusele;
 • hooldusõigusega isiku(te) kontaktandmed;
 • tõendid selle kohta, et laps on oma päritoluriigis toimunud menetluses ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ärakuulamist ei peetud lapse vanust või küpsust arvestades asjakohaseks;
 • tõendid selle kohta, et valitseb selgus, kes kannab kulud;
 • tõendid lapse tervise-/vastutuskindlustuse kohta.

Kogu teave ja kõik tõendid peavad olema tõlgitud saksa keelde.

Üksikjuhtudel võidakse nõuda lisateavet ja/või -dokumente.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Ei.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Meie teada sellist korda kehtestatud ei ole.

Meile teadaolevalt on olemas Reinimaa omavalitsusüksuste liidu (Landschaftsverband) noorte hoolekande ameti ja Belgia saksakeelse kogukonna valitsuse vaheline kokkulepe.

Viimati uuendatud: 31/07/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.