Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Toimivaltainen viranomainen, jonka on annettava ennakkohyväksyntä ennen lapsen sijoittamista toiseen valtioon, on sosiaalisen hyvinvoinnin varaministeriön sosiaalipalveluista vastaava yksikkö, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Puhelin: (+357-22) 406 602 / (+357-22) 406 655

Sähköposti: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Verkkosivusto: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Kielet: kreikka ja englanti

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Kaikki pyynnöt on osoitettava Kyproksen tasavallan keskusviranomaiselle, joka on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

Pyynnön esittävän viranomaisen olisi yhdessä lapsen sijoittamista koskevan suostumuksen kanssa lähetettävä seuraavat tiedot, virallisen kreikankielisen käännöksen kera:

1) Lasta koskeva lausunto, johon sisältyvät seuraavat:

  • lapsen, hänen vanhempiensa ja sukulaistensa tunnistetiedot ja heidän sijaintipaikkansa,
  • syyt, joiden vuoksi sosiaalipalvelujen väliintuloa on pyydetty, ja yhteenveto pyynnön esittävän viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä,
  • tiedot lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä,
  • tiedot lapsen erityistarpeista, mukaan lukien lääkärinlausunto, jos lapsella on jokin sairaus, ja mahdollisista koulunkäyntiin liittyvistä erityistarpeista,
  • lapsen (tapauksen mukaan) ja vanhempien mielipide,
  • tiedot lapsen ja hänen vanhempiensa ja sukulaistensa välisistä yhteyksistä;

2) suunnitellun sijoittamisen tai hoidon tarjoamisen syyt;

3) sijoittamisen arvioitu kesto;

4) järjestelyt, jotka koskevat yhteydenpitoa vanhempiin, muihin sukulaisiin tai muihin henkilöihin, joihin lapsella on läheinen yhteys, tai syyt siihen, miksi tällaista yhteydenpitoa ei suositella;

5) mahdollinen toimenpiteen suunniteltu valvonta;

6) lapsen huoltajana toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taikka muun toimivaltaisen elimen kirjallinen vakuutus siitä, että se vastaa kaikista lapsen sijoittamisesta ja majoituksesta aiheutuvista kustannuksista;

7) tuomioistuimen tai muun viranomaisen mahdolliset lasta koskevat päätökset;

8) muut merkitykselliset tiedot.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Rajatylittävää sijoittamista koskevaan suostumukseen ei sovelleta poikkeusta, jos lapsi on määrä sijoittaa lähisukulaisten luokse. Suostumus vaaditaan kaikissa tapauksissa.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Tällaisia sopimuksia tai järjestelyjä ei ole tehty.

Päivitetty viimeksi: 20/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.