Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Asetuksen (EU) 2019/1111 82 artiklassa tarkoitetun hyväksynnän lapsen sijoittamiseksi Suomeen antaa se hyvinvointialue, jonka alueelle lapsen sijoittamista suunnitellaan. Jos sijoituspaikka ei ole pyynnössä yksilöity, hyväksynnän antaa lastensuojelulain (417/2007) 17 §:n mukaan määräytyvä hyvinvointialue, eli se hyvinvointialue, jonka alueella lapsen tai hänen vanhempansa viimeisin asuin- tai oleskelukunta on ollut. Jos lapsella tai hänen vanhemmillaan ei ole ollut asuin- tai oleskelukuntaa Suomessa, päätösvalta kuuluu Helsingin kaupungin viranomaisille.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Hyväksyntämenetelystä ei ole erityisiä sääntöjä. Asetuksen 82 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot ovat tärkeitä, jotta hyvinvointialueella on tietoa lapsesta tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi sekä sijoituksen valvomiseksi. Hyvinvointialue pitää rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista. Suomessa sijoitetulla lapsella on erityisiä oikeuksia, kuten oikeus hyvään kohteluun ja laadukkaaseen sijaishuoltoon.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Suomessa kaikkiin asetuksen 82 tarkoitettuihin sijoittamisiin tarvitaan ennakkohyväksyntä.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.