Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Saksa
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Hyväksynnän antaa sen osavaltion nuorisoviranomainen (Landesjugendamt, LJA), jonka alueella sijoitus on tarkoitus toteuttaa. Saksassa on 16 osavaltiota, joissa on 17 nuorisoviranomaista (yksi viranomainen osavaltiota kohti; Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa kaksi); osoiteluettelo on osoitteessa http://www.bagljae.de/). Jos ehdotusta siitä, mihin alaikäinen sijoitetaan, ei ole vielä tehty, Saksan keskusviranomainen määrittää nuorisoviranomaisalueen, johon on läheisin yhteys. Toimivaltaiseksi katsotaan vaihtoehtoisesti Berliinin osavaltio (tiettyjen kansainvälisen perheoikeuden alaan liittyvien säädösten toimeenpanolain 45 § [Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts], kansainvälistä perheoikeutta koskeva laki, IntFamRVG).

Osavaltio

Osoite

Puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite ja verkkosivusto

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend - Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Johtaja: Gerald Häcker
Puhelin: 0711 6375 401
Faksi: 0711 6375 449
Sähköposti: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Baijeri

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Johtaja: Hans Reinfelder

Puhelin: 089 1261 04

Faksi: 089 1261 2412

Sähköposti: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berliini

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Johtaja: Ilmoitetaan myöhemmin
Säännöllinen edustaja liittovaltion yhteistyöjärjestössä (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Puhelin: 030 90227 5580

Faksi: 030 90227 5011

Sähköposti: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Johtaja: Volker-Gerd Westphal
Puhelin: 0331 866 3700
Faksi: 0331 27548 490
Sähköposti: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Johtaja: Christiane Schrader

Puhelin: 0421 361 0

Faksi: 0421 496 4401

Sähköposti: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hampuri

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung / Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Johtaja: Gabriele Scholz
Faksi: 040 4279 61745
Sähköposti: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Sijainen: Henriette Brandt

Puhelin: 040 42863 5019

Faksi: 040 4279 63377

Sähköposti: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Johtaja: Cornelia Lange

Puhelin: 0611 3219 3248 tai 3249

Faksi: 0611 817 3260

Sähköposti: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Säännöllinen edustaja liittovaltion yhteistyöjärjestössä (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Puhelin: 0611 3219 3433

Faksi: 0611 32719 3433

Sähköposti: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Etu-Pommeri

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Johtaja: Nils Voderberg

Yhteystiedot: Ilmoitetaan myöhemmin
Puhelin: 0385 396899 40
Faksi: 0385 396899 19
Sähköposti: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Ala-Saksi

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30–32

30175 Hannover

Johtaja: Silke Niepel
Puhelin: 0511 89701 303

Faksi: 0511 89701 330

Sähköposti: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Johtaja: Ilmoitetaan myöhemmin
Puhelin: 0221 809 4002
Faksi: 0221 809 4009
Sähköposti: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Johtaja: Birgit Westers
Puhelin: 0251 591 01

Faksi: 0251 591 275

Sähköposti: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97–101

55118 Mainz

Johtaja: Iris Egger-Otholt
Puhelin: 06131 967 289
Faksi: 06131 967 365
Sähköposti: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 - Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Johtaja: Hubert Meusel

Puhelin: 0681 501 2057

Faksi: 0681 501 3416

Sähköposti: h.meusel@soziales.saarland.de

 

Säännöllinen edustaja liittovaltion yhteistyöjärjestössä (BAG):
Annette Reichmann
Puhelin: 0681 501 3532
Sähköposti: a.reichmann@soziales.saarland.de
Sähköposti: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksi

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Johtaja: Enrico Birkner
Puhelin: 0371 24081 101
Sähköposti: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksi-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Johtaja: Antje Specht

Liittovaltion yhteistyöjärjestön (BAG) edustaja: Corinna Rudloff
Puhelin: 0345 514 1625/1855

Faksi: 0345 514 1012/1719

Sähköposti: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Johtaja: Thorsten Wilke
Puhelin: 0431 988 2617
Faksi: 0431 988 2618
Sähköposti: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Johtaja: Martina Reinhardt

Puhelin: 0361 573411 300

Faksi: 0361 573411 830

Sähköposti: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Toisesta EU:n jäsenvaltiosta (Tanskaa lukuun ottamatta) peräisin olevan alaikäisen sijoittamista koskeva hakemus lähetetään toisen EU:n jäsenvaltion keskusviranomaisen kautta Saksan liittovaltion oikeusvirastolle (Bundesamt für Justiz), joka toimittaa hakemuksen Saksan toimivaltaiselle nuorisoviranomaiselle.

Paikallisesti toimivaltainen Saksan nuorisoviranomainen hyväksyy pääsääntöisesti pyynnön IntFamRVG:n 46 §:n 1 momentin mukaisesti siinä tapauksessa, että

 1. suunniteltu sijoittaminen Saksaan on lapsen edun mukaista erityisesti siksi, että hänellä on erityinen yhteys Saksaan,
 2. ulkomainen viranomainen on toimittanut selvityksen aiotun sijoittamisen syistä ja tarvittaessa lääkärintodistukset tai lääketieteelliset arvioinnit,
 3. lasta on kuultu osana ulkomaista menettelyä, ellei kuuleminen olisi ollut epätarkoituksenmukaista lapsen iän tai kypsyyden vuoksi. Saksaan sijoittamista koskeva asianmukainen kuuleminen katsotaan lapsen iän ja kehityksen kannalta pääsääntöisesti tarpeelliseksi, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta.
 4. asianomainen laitos tai sijaisperhe on antanut suostumuksensa, eikä ole mitään syytä olla toteuttamatta sijoittamista,
 5. ulkomaalaislain mukainen hyväksyntä on myönnetty tai luvattu, ja
 6. kustannusten (mukaan lukien riittävä sairausvakuutus) kattamiseksi tarvittavat järjestelyt on toteutettu.

Nuorisoviranomaisen on vahvistettava aiottu hyväksynnän antaminen perhetuomioistuimessa (Familiengericht) sen osavaltion ylioikeuden (Oberlandesgericht) kotipaikassa, jonka lainkäyttövaltaan lapsi sijoitetaan, ennen kuin se ilmoittaa hyväksynnästään pyynnön esittäneelle ulkomaiselle viranomaiselle (IntFamRVG:n 47 §:n 1 momentin ensimmäinen virke).

Kun hyväksyntä on annettu tai evätty, Saksan toimivaltainen nuorisoviranomainen ilmoittaa perustellun lainvoimaisen päätöksen pyynnön esittäneelle ulkomaiselle viranomaiselle, Saksan keskusviranomaiselle ja sille laitokselle tai sijaisperheelle, johon lapsi sijoitetaan (IntFamRVG:n 46 §:n 5 momentti).

Seuraavat tiedot ja todisteet vaaditaan:

 • lapsen sijoittavan ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • lapsen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus (jäljennös henkilötodistuksesta tai syntymätodistuksesta)
 • sijoituksen (suunniteltu) kesto
 • yleiset sijoittamisen ja erityisesti Saksaan sijoittamisen perusteet (myös tiedot mahdollisista aiemmista tuomioistuimen ratkaisuista)
 • lapsen terveydentilaan liittyvät tiedot (mikäli saatavilla, myös lääkärintodistukset/-lausunnot)
 • vastaanottavan laitoksen tai sijaisperheen nimi, osoite ja puhelinnumero Saksassa
 • laitoksen tai sijaisperheen sijoittamissopimus
 • jos saatavilla: sijaisperheen soveltuvuuden määrittely tai sijaisperheen sijaisperhelupa tai vastaanottavan laitoksen toimilupa Saksan lainsäädännön mukaisesti
 • niiden henkilöiden yhteystiedot, joilla on lapsen huolto-oikeus
 • todisteet siitä, että lasta on kuultu osana ulkomaista menettelyä, ellei kuuleminen vaikuta sopimattomalta lapsen iän tai kypsyyden vuoksi
 • todisteet siitä, kuka vastaa kustannuksista
 • todisteet lapsen terveys- ja vastuuvakuutuksesta

Kaikki tiedot ja todisteet on käännettävä saksan kielelle.

Viranomaisilla on oikeus pyytää lisätietoja ja/tai lisäasiakirjoja yksittäistapauksissa.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Ei.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Tällaisia määräyksiä ei ole tiedossa.

Tiedossa on yksi sopimus, jonka ovat tehneet Landschaftsverband Rheinlandin nuorisoviranomainen ja Belgian saksankielisen yhteisön hallitus.

Päivitetty viimeksi: 31/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.