Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Toisesta jäsenvaltiosta tulevan lapsen sijoittaminen Alankomaihin edellyttää keskusviranomaisen (Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden) hyväksyntää. Keskusviranomainen kuulee tätä varten sijaisperhehuollon tarjoajaa selvittääkseen sijaisvanhempien soveltuvuuden lapsen huoltajiksi.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Jos jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuin tai muu viranomainen harkitsee lapsen sijoittamista Alankomaihin, keskusviranomaiselle on lähetettävä perusteltu pyyntö. Pyyntöön on liitettävä lasta koskeva selvitys. Sen jälkeen keskusviranomainen pyytää sijaisperhehuollon tarjoajalta selvitystä sijaisvanhempien soveltuvuudesta lapsen huoltajiksi. Lasten huollosta ja suojelusta vastaava virasto (Raad voor de Kinderbescherming) selvittää keskusviranomaisen pyynnöstä, voidaanko tehdä ns. päätös vastustamatta jättämisestä.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Ei, viranomaisen ennakkohyväksyntä vaaditaan poikkeuksetta. Hyväksymismenettelyä on noudatettava kaikissa sijoittamisissa muualle kuin lapsen vanhemman luokse.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 09/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.