Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Nadležno tijelo koje mora unaprijed odobriti prekogranični smještaj djeteta jest Služba za socijalnu skrb Podministarstva socijalne skrbi, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

Adresa: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikozija

Telefon: +357 22406602 / +357 22406655

E-adresa: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Internetske stranice: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Jezici: grčki i engleski

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Svi se zahtjevi moraju uputiti središnjem tijelu Republike Cipra, odnosno Ministarstvu pravosuđa i javnog reda.

Uz zahtjev za suglasnost za smještaj djeteta tijelo koje podnosi zahtjev mora poslati sljedeće informacije sa službenim prijevodom na grčki:

1. izvješće o djetetu koje sadržava:

  • identifikacijske podatke o djetetu, njegovim roditeljima i srodnicima te podatke o tome gdje se nalaze
  • obrazloženje zašto se traži intervencija Službe za socijalnu skrb i sažetak mjera koje je poduzelo tijelo koje podnosi zahtjev
  • informacije o djetetovu tjelesnom, psihičkom i socijalnom razvoju
  • informacije o djetetovim posebnim potrebama, uključujući liječnički nalaz ako dijete ima zdravstvenih problema i posebne obrazovne potrebe
  • mišljenje djeteta (ako je primjenjivo) i roditelja
  • informacije o kontaktu djeteta s roditeljima i srodnicima

2. obrazloženje predloženog smještaja ili pružanja skrbi

3. očekivano trajanje smještaja

4. dogovore o kontaktu s roditeljima, srodnicima ili drugim osobama s kojima je dijete blisko ili razloge zbog kojih se taj kontakt ne preporučuje

5. planirani nadzor mjere

6. pisanu izjavu fizičke ili pravne osobe koja ima skrbništvo nad djetetom ili drugog mjerodavnog tijela koje snosi sve troškove smještaja i stanovanja djeteta

7. odluke sudova ili drugih tijela o djetetu (ako postoje)

8. sve ostale bitne informacije.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Prekogranični smještaj djeteta kod bliskih srodnika nije izuzet od obveze traženja pristanka. Pristanak je potreban u svim slučajevima.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne postoje takvi sporazumi ni dogovori.

Posljednji put ažurirano: 20/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.