Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Odbor za socijalno osiguranje – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Pristanak se dobiva podnošenjem zahtjeva Odboru za socijalno osiguranje, a osobito dostavljanjem sljedećih informacija i dokumenata:

 1. ime, datum rođenja, državljanstvo i materinski jezik djeteta
 2. procjena djetetovih potreba za dodatnom pomoći, uključujući informacije o djetetovu fizičkom, zdravstvenom, psihološkom, emocionalnom, kognitivnom, obrazovnom i ekonomskom statusu
 3. okolnosti koje su dovele do smještaja i razlozi za smještaj u Estoniji
 4. očekivano trajanje smještaja
 5. sažetak djetetova mišljenja ili, ako djetetovo mišljenje nije utvrđeno, izjava o razlozima zašto ono nije utvrđeno
 6. informacije o tekućim postupcima koje se odnose na dijete
 7. informacije o pravnom zastupniku djeteta za koje je potreban smještaj
 8. ime, datum rođenja, državljanstvo i materinski jezik osobe s kojom se dijete treba smjestiti te podaci za kontakt te osobe
 9. pregled mjera socijalne potpore koje će djetetu biti potrebne nakon smještaja u Estoniji
 10. pregled dogovorenog načina na koji će dijete kontaktirati sa svojim roditeljima i drugim srodnicima ili drugim osobama s kojima je dijete blisko
 11. informacije o financiranju djetetova smještaja
 12. sudske odluke koje se odnose na roditeljsku odgovornost prema djetetu koje je potrebno smjestiti
 13. druga relevantna dokumentacija.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Nije donesena izričita odluka o tome. Ako dijete treba smjestiti kod bliskog srodnika, i dalje je potrebno procijeniti i opravdati potrebe za djetetovu dobrobit i smještaj u ovom kontekstu. Pristanak nije potreban ako se dijete treba smjestiti kod drugog roditelja s pravom na skrbništvo.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne u ovom trenutku.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.