Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Privolu mora dati ured za dobrobit mladih (Landesjugendamt) nadležan za saveznu zemlju u kojoj se planira smještaj. Njemačka ima 16 saveznih zemalja i 17 ureda za dobrobit mladih (jedan za svaku saveznu zemlju i dva u saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija. Popis adresa dostupan je na http://www.bagljae.de/). Ako nije bilo posebnih prijedloga s obzirom na mjesto smještaja, odlučujući čimbenik bit će područje ureda za dobrobit mladih za koji njemačko središnje tijelo smatra da ima najveću povezanost. Kao druga mogućnost nadležna je savezna zemlja Berlin (članak 45. Zakona za provedbu određenih pravnih instrumenata u području međunarodnog obiteljskog prava (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – Zakon o međunarodnom obiteljskom pravu – IntFamRVG).

Savezna zemlja

Adresa

Telefon, telefaks, e-adresa, internetske stranice

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Voditelj: Gerald Häcker
Tel.: +49 7116375401
Faks: +49 7116375449
E-adresa: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bavarska

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Voditelj: Hans Reinfelder

Tel.: +49 89126104

Faks: +49 8912612412

E-adresa: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Voditelj: još nije objavljeno
Redovna predstavnica u okviru saveznog udruženja (BAG):
dr. Sabine Skutta

Tel.: +49 30902275580

Faks: +49 30902275011

E-adresa: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Alle 107,

14473 Potsdam

Voditelj: Volker-Gerd Westphal
Tel.: +49 3318663700
Faks: +49 33127548490
E-adresa: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Voditelj: Christiane Schrader

Tel.: +49 4213610

Faks: +49 4214964401

E-adresa: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Voditelj: Gabriele Scholz
Faks: +49 40427961745
E-adresa: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Predstavnica: Henriette Brandt

Tel.: +49 40428635019

Faks: +49 40427963377

E-adresa: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Voditelj: Cornelia Lange

Tel.: +49 61132193248 ili 3249

Faks: +49 6118173260

E-adresa: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Redovna predstavnica u okviru saveznog udruženja (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel.: +49 61132193433

Faks: +49 611327193433

E-adresa: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Voditelj: Nils Voderberg

Osoba za kontakt: još nije objavljeno
Tel.: +49 38539689940
Faks: +49 38539689919
E-adresa:

voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Donja Saska

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30–32

30175 Hannover

Voditeljica: Silke Niepel
Tel.: +49 51189701303

Faks: +49 51189701330

E-adresa: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Sjeverna Rajna-Vestfalija

(Porajnje)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Voditelj: još nije objavljeno
Tel.: +49 2218094002
Faks: +49 2218094009
E-adresa: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Sjeverna Rajna-Vestfalija

(Vestfalija-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Voditelj: Birgit Westers
Tel.: +49 25159101

Faks: +49 251591275

E-adresa: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porajnje-Falačka

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Voditelj: Iris Egger-Otholt
Tel.: +49 6131967289
Faks: +49 6131967365
E-adresa: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Voditelj: Hubert Meusel

Tel.: +49 6815012057

Faks: +49 6815013416

E-adresa: h.meusel@soziales.saarland.de

Redovna predstavnica u okviru saveznog udruženja (BAG):
Annette Reichmann
Tel.: +49 6815013532
E-adresa: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-adresa: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saska

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Voditelj: Enrico Birkner
Tel.: +49 37124081101
E-adresa: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saska-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Voditelj: Antje Specht

Predstavnik u okviru saveznog udruženja (BAG): Corinna Rudloff
Tel.: +49 3455141625/1855

Faks: +49 3455141012/1719

E-adresa: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Voditelj: Thorsten Wilke
Tel.: +49 4319882617
Faks: +49 4319882618
E-adresa: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Tiringija

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Voditelj: Martina Reinhardt

Tel.: +49 361573411300

Faks: +49 361573411830

E-adresa: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Zahtjev za suglasnost radi smještaja maloljetnika iz druge države članice EU-a (osim Danske) šalje se preko središnjeg tijela druge države članice EU-a Saveznom uredu za pravosuđe (Bundesamt für Justiz) u Njemačkoj, koji zatim prosljeđuje zahtjev nadležnom njemačkom uredu za dobrobit mladih.

Njemački ured za dobrobit mladih s lokalnom nadležnošću u pravilu bi trebao odobriti zahtjev u skladu s člankom 46. stavkom 1. Zakona o međunarodnom obiteljskom pravu u sljedećim slučajevima:

 1. ako je provedba predviđenog smještaja u Njemačkoj u najboljem interesu djeteta, osobito zato što ima posebnu vezu s Njemačkom
 2. ako je tijelo u zemlji podrijetla djeteta podnijelo izvješće i, prema potrebi, liječničke potvrde ili ocjene kojima se utvrđuju razlozi za pojedinačni smještaj
 3. ako je dijete saslušano u okviru postupka u njegovoj zemlji podrijetla, osim ako se saslušanje činilo neprimjerenim s obzirom na dob ili zrelost djeteta; saslušanje koje je primjereno s obzirom na djetetovu dob i stupanj razvoja te se odnosi na pitanje smještaja u Njemačkoj općenito se smatra potrebnim od dobi od tri godine
 4. ako je odgovarajuća institucija ili udomiteljska obitelj dala privolu i nema razloga da se ne nastavi s postupkom smještaja
 5. ako je odobren ili obećan pristanak koji je potreban u skladu sa Zakonom o strancima i
 6. ako je postignut dogovor u pogledu pokrića troškova (uključujući odgovarajuće zdravstveno osiguranje).

Kad je riječ o predviđenom davanju privole, ured za dobrobit mladih mora prije obavješćivanja stranog tijela koje je podnijelo zahtjev za tu privolu imati pristanak obiteljskog suda (Familiengericht) pri višem regionalnom sudu (Oberlandesgericht) koji je nadležan za područje na kojem dijete treba smjestiti (članak 47. stavak 1. prva rečenica, IntFamRVG).

Nakon što sud odbije ili odobri pristanak, nadležni njemački ured za dobrobit mladih o odluci, obrazloženoj i konačnoj, obavješćuje strano tijelo koje je podnijelo zahtjev, njemačko središnje tijelo i ustanovu ili udomiteljsku obitelj u koju bi dijete trebalo biti smješteno (članak 46. stavak 5. Zakona o međunarodnom obiteljskom pravu).

Potrebne informacije i dokazi navedeni su u nastavku:

 • naziv, adresa i telefonski broj nadležnog stranog tijela koje provodi smještaj djeteta
 • ime, datum rođenja i državljanstvo djeteta (preslika osobne iskaznice ili rodnog lista)
 • (predviđeno) trajanje smještaja
 • razlozi/osnova, prema mišljenju vještaka, za smještaj općenito i konkretno za smještaj u Njemačkoj (uključujući sve prethodne sudske odluke)
 • informacije o zdravstvenom stanju djeteta (ako su dostupne: liječničke potvrde ili mišljenja)
 • naziv, adresa i telefonski broj skrbničke ustanove / udomiteljske obitelji u Njemačkoj
 • suglasnost skrbničke ustanove / udomiteljske obitelji za smještaj djeteta
 • ako je dostupno: potvrda o prikladnosti udomiteljske obitelji za udomljavanje djeteta / dozvola te obitelji za udomljavanje ili dozvola za rad udomiteljske ustanove u skladu s njemačkim pravom
 • podaci za kontakt skrbnika
 • dokaz da je dijete saslušano u okviru postupka u njegovoj zemlji podrijetla, osim ako se saslušanje čini neprimjerenim s obzirom na dob ili zrelost djeteta
 • dokaz o tome tko će snositi troškove
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju / osiguranju od odgovornosti djeteta

Svi se dokazi i informacije moraju prevesti na njemački jezik.

U pojedinačnim slučajevima moguće je zatražiti dodatne informacije i/ili dokumente.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne znamo za takve dogovore.

Znamo za sporazum između ureda za dobrobit mladih regionalnog tijela Porajnja (Landschaftsverband) i vlade njemačkoga govornog područja u Belgiji.

Posljednji put ažurirano: 31/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.