Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Za smještanje djeteta iz druge države članice u Nizozemsku potrebno je odobrenje središnjeg tijela. U tu svrhu središnje tijelo savjetuje se s pružateljem udomiteljske skrbi kako bi ispitao prikladnost udomitelja kod kojih bi dijete trebalo biti smješteno.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Ako sud ili drugo tijelo u drugoj državi članici razmatra smještanje djeteta u Nizozemsku, središnjem tijelu mora se poslati obrazloženi zahtjev. Taj zahtjev mora obuhvaćati izvješće o djetetu. Središnje tijelo naknadno se savjetuje s pružateljem udomiteljske skrbi kako bi ispitalo prikladnost udomitelja kod kojih bi dijete trebalo biti smješteno. Na zahtjev središnjeg tijela Vijeće za zaštitu djece (Raad voor de Kinderbescherming) razmatra može li se izdati potvrda o neosporavanju.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne, ne postoje iznimke u pogledu zahtjeva za prethodnim odobrenjem. Svako smještanje kod osobe koja nije jedan od roditelja djeteta mora se odvijati prema postupku odobravanja.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 09/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.