Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Djetetu može biti potrebna nova obitelj zato što nema roditelje ili njegovi roditelji nisu sposobni skrbiti o njemu.

Svaki smještaj djeteta kod osobe koja mu nije roditelj – u udomiteljsku obitelj s jednim članom ili više njih ili u ustanovu (npr. sirotište ili dječji dom) – u drugoj državi članici EU-a obuhvaćen je područjem primjene Uredbe Bruxelles II.b. To uključuje i „smještaj u odgojne svrhe” koji je naložio sud ili dogovorilo nadležno tijelo uz suglasnost roditelja ili djeteta ili na njihov zahtjev nakon što se kod djeteta očitovalo devijantno ponašanje.

Sud ili tijelo koje planira smjestiti dijete u drugu državu članicu EU-a mora dobiti pristanak tijela te države prije nego što naloži ili dogovori smještaj. Kako bi se utvrdilo kad je savjetovanje potrebno, Uredba upućuje na nacionalno pravo:

  • pristanak nije potreban ako dijete treba smjestiti s roditeljem;
  • u nacionalnom zakonodavstvu i postupku svake države članice EU-a može se navesti da pristanak tijela nije potreban za smještaj određenih kategorija bliskih srodnika na državnom području te države članice uz roditelje.

Zahtjev za pristanak trebao bi uključivati barem izvješće o djetetu zajedno s razlozima predloženog smještaja ili pružanja skrbi, očekivanim trajanjem smještaja i informacijama o svim razmatranim financijskim sredstvima. To se mora dopuniti svim drugim informacijama koje država članica kojoj je upućen zahtjev može smatrati relevantnima, kao što su svaki predviđeni nadzor mjere, aranžmani za kontakt s roditeljima, drugim rođacima ili drugim osobama s kojima je dijete u bliskom odnosu ili razlozi zbog kojih se takav kontakt ne razmatra.

Postupak dobivanja suglasnosti za smještaj uređuje se nacionalnim pravom i postupkom svake države članice EU-a.

Praktični vodič za primjenu Uredbe Bruxelles II.b dostupan je na sljedećoj stranici: Publikacije Europske pravosudne mreže

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.