Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A nemzeti jog szerint különböző forgatókönyvek lehetségesek:

a) Külföldre történő áthelyezés: Amennyiben a szülői felügyeleti jog két személyt illet, főszabály szerint a gyermek lakóhelyét is kölcsönös megállapodással kell meghatározniuk. A kölcsönös megállapodás elve korlátozások nélkül, azaz a kiskorú Ausztrián belüli mozgására is érvényesül, különösen akkor, ha a költözés jelentős változást idéz elő a gyermek életében. Ezenkívül, különösen a lakóhely külföldre történő áthelyezése esetén a külföldre költözni kívánó szülőnek ki kell kérnie a másik szülő beleegyezését vagy a bíróság jóváhagyását. A Bíróságnak figyelembe kell vennie mind a kiskorú jólétét, mind a szülők érdekeit.

Ha az elsődleges felügyeleti jog bírósági határozat vagy megállapodás alapján az egyik szülőt illeti, az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162. szakaszának (2) bekezdése értelmében kizárólagos joga van a lakóhely meghatározására. Következésképpen az Ausztrián belüli költözéshez nincs szükség jóváhagyásra.

A jelenlegi ítélkezési gyakorlat szerint azonban ilyen esetekben – különösen ha a kiskorú lakóhelyének áthelyezése jelentős esemény – az elsődleges felügyeleti jogot gyakorló szülőnek a másik szülőt is tájékoztatnia kell, és figyelembe kell vennie a kiskorú jólétét. Ezenkívül a lakóhely megváltozása nem befolyásolhatja jelentősen a másik szülő felügyeleti jogának gyakorlását. Ez a korlátozás különösen a külföldre költözés esetében érvényesül.

Ugyanez vonatkozik a szülői felügyeletet gyakorló nevelőszülőkre is; ez azonban a gyakorlatban ritkán fordul elő, mivel a felügyeleti jog általában az ifjúságvédelmi hatóságnál (Kinder- und Jugendhilfeträger) marad.

b) Elhelyezés intézményi gondozásban vagy nevelőszülőknél: A felügyeletet gyakorló(k) (általában a szülők) beleegyezésével történő elhelyezésnek csak a gyermekek és serdülők védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek kell megfelelnie, és nem igényel bírósági végzést. A szülői felügyeleti jog jogosultjának (jogosultjainak) hozzájárulása nélküli elhelyezést azonban az ABGB 211. cikke szerinti sürgősségi intézkedésként a bíróság felülvizsgálhatja.

c) Más tagállamban történő elhelyezés: Ha a bíróság vagy (a Brüsszel IIb. 2. cikk (2) bekezdésének első mondata értelmében vett) illetékes hatóság egy kiskorú (azaz a Brüsszel IIb. 2. cikk (2) bekezdésének 6. mondata értelmében 18 év alatti személy) elhelyezését tervezi egy másik tagállamban, akkor a Brüsszel IIb. 82. cikk (1) bekezdésének értelmében előbb be kell szereznie a másik tagállam illetékes hatóságának hozzájárulását. Az elhelyezést csak azt követően rendelik el vagy szervezik meg, hogy a megkeresett tagállam illetékes hatósága hozzájárult az elhelyezéshez (Brüsszel IIb. 5. cikk). Az előzetes hozzájárulás követelménye a fent említett uniós jogi rendelkezések természetes következménye.

A hozzájárulás iránti kérelmeket ezért általában a megkereső tagállam központi hatóságán keresztül kell továbbítani annak a megkeresett tagállamnak a központi hatóságához, ahol a kiskorút elhelyezik (Brüsszel IIb. 82. cikk (1) bekezdés). A hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásra minden esetben az adott tagállam nemzeti jogszabályai az irányadók.

Mindaddig, amíg nem olyan esetről van szó, amelyhez nem szükséges hozzájárulás (lásd a 3. pontot), vagy nem hoztak eltérő adminisztratív intézkedéseket (lásd a 4. pontot), a hozzájárulás iránti kérelmeket a központi hatóságon keresztül kell továbbítani az ifjúságvédelmi hatóságnak (lásd a 2. pontot).

Ausztriában kilenc tartomány működik ifjúságvédelmi hatóságként különböző szerveken keresztül, pl. a tartományi kormányhivatal (Amt der Landesregierung), az önkormányzati hatóság (Magistrat), a kerületi hatóság (Bezirkshauptmannschaft). A határokon átnyúló elhelyezéshez a hozzájárulást annak a területnek az ifjúságvédelmi hatóságai adják meg, ahol az elhelyezésre sor kerül.

Tartomány

Cím

Kapcsolattartó személy:

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenland Tartományi Kormányhivatala)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (6. részleg – Szociális Ügyek és Egészségügy)

Kinder- und Jugendhilfe (Ifjúságvédelem)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Karintia

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintia Tartományi Kormányhivatala)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (4. részleg – Szociális Biztonság)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Ausztria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Alsó-Ausztria

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alsó-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Egészségügy és Szociális Ügyek)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Ifjúsági Jóléti Osztály)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Felső-Ausztria

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Felső-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

Tartományi kormányzat

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Szociális Ügyek és Egészségügy)

Abteilung Kinder- - und Jugendhilfe (Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburg Tartományi Kormányhivatala)

Kinder- und Jugendhilfe (Ifjúságvédelem)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 – Salzburg, Ausztria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Stájerország

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Stájerország Tartományi Kormányhivatala)

Kinder- und Jugendhilfe (Ifjúságvédelem)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirol Tartományi Kormányhivatala)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlberg Tartományi Kormányhivatala)

Fachbereich Jugend und Familie (Ifjúsági és Családügyek)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Ausztria

jugend.familie@vorarlberg.at

Bécs

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Ifjúsági és Családügyek)

Rüdengasse 11

1030 Bécs

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A konzultációs eljárást a központi hatóságon, a Szövetségi Igazságügyi Minisztériumon keresztül az illetékes ifjúságvédelmi hatósághoz kell intézni. A központi hatóság továbbítja a kérelmet annak a tartománynak az ifjúságvédelmi hatóságához, ahol az elhelyezést tervezik (lásd az 1. pontot). Minden információt, a csatolt mellékleteket és dokumentumokat kell fordítani német nyelvre.

A Brüsszel IIb. 82. cikke szerint a kérelemnek tartalmaznia kell a kiskorúról szóló jelentést, a javasolt elhelyezés vagy gondozás indokait, a tervezett finanszírozásra vonatkozó információkat és minden egyéb lényegesnek ítélt információt.

Valamennyi ifjúságvédelmi hatóság a következő információkat tekinti lényegesnek:

 • a kiskorú, a családtagok (szülők, testvérek stb.) és a felügyeleti joggal rendelkezők adatai,
 • azok az indokok, amelyek alapján az elhelyezés a kiskorú érdekeit szolgálja, például azért, mert a kiskorúnak különleges kapcsolata van Ausztriával,
 • az elhelyezés időpontja és tervezett időtartama,
 • annak az intézménynek/nevelőcsaládnak az adatai (cím, elérhetőségek), ahol a kiskorút elhelyezik,
 • az intézmény vagy a nevelőszülő(k) hozzájárulása,
 • a megkereső tagállam illetékes szervének teljes körű adatai, beleértve a kapcsolattartási adatokat is,
 • a megkereső hatóság kötelező erejű hozzájárulása a költségek viseléséhez,
 • egészségbiztosítási vagy társadalombiztosítási fedezet igazolása.

Az illetékes ifjúságvédelmi hatóságok a következő követelményeket és információkat is relevánsnak tekintik a hozzájárulás megadásakor, de fenntartják a jogot, hogy egyedi esetekben további információkat és/vagy dokumentumokat kérjenek.

Követelmények

Szükséges iratok

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenland Tartományi Kormányhivatala)

 • Az adott problémára vonatkozó információk (célkitűzések, megállapítások, értékelések, tanúsítványok, bírósági határozatok)
 • A felügyeleti joggal rendelkező(k) hozzájáruló nyilatkozata

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintia Tartományi Kormányhivatala)

 • A nevelőcsalád alkalmassága
 • A bevándorlási törvény által előírt jóváhagyás
 • A kiskorú és a felügyeleti joggal rendelkező(k) hozzájárulása
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • Megállapítások, diagnózisok, értékelések
 • Meglévő kapcsolattartási jogok
 • Bármilyen bírósági határozat
 • Gyámhatósági határozat a következő megjegyzéssel: A(z) ... ...-ban/-ben történő elhelyezésével a gondozás és nevelés felelőssége az intézményre/nevelőcsaládra száll át.
 • E-kártya másolata

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alsó-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

 • A kiskorú jólétéhez szükséges, és/vagy Alsó-Ausztriában van a kiskorú jólétéért felelős személy
 • Megfelelő ápolási-gondozási célú elhelyezés
 • Alsó-Ausztria szakmai normáinak elismerése
 • A támogatási tervnek – beleértve a nevelésre vonatkozó célkitűzéseket is – a megkereső hatóság általi rendszeres felülvizsgálata
 • Kapcsolattartó személy nyilatkozata abban az esetben, ha az intézkedés megszüntetése válik szükségessé
 • Aktuális jelentések a fizikai, érzelmi, szociális, iskolai/szakmai fejlesztésről
 • Aktuális orvosi leletek
 • A kiskorú alapvető okmányainak másolata, e-kártya
 • Információk a gyógyszeres terápiákról
 • Támogatási terv, beleértve az eddig nyújtott támogatást
 • A probléma leírása, társadalmi és pszichológiai diagnózis, célmeghatározás, az intézkedés időtartama és előrejelzése
 • A kiskorúval a tervezett intézkedéssel kapcsolatban folytatott meghallgatásról készült jegyzőkönyv
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) írásbeli hozzájárulása
 • Megállapodás a lehetséges láthatási jogok megszervezéséről

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Felső-Ausztria Tartományi Kormányhivatala)

 • Előre megadott tartózkodási jog
 • Egyértelmű a feladatok megosztása a megkereső tagállam (típus, mérték és kifizetés) és a megkeresett tagállam (intézmény felügyelete) között
 • Felső-Ausztria szakmai normáinak a megkereső hatóság általi elismerése
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • Megállapítások, diagnózisok, jelentések, felmérések
 • A kiskorú meghallgatásáról készült jegyzőkönyv
 • A biológiai szülők kapcsolattartási jogainak áttekintése
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) hivatalos hozzájárulása
 • Bírósági határozatok
 • A kiskorú alapvető okmányainak másolata

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburg Tartományi Kormányhivatala)

 • Elhelyezés esetén a gondozó és az illetékes helyi gyermek- és ifjúságvédelmi hatóság hozzájárulása
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség áttekintése
 • Orvosi/pszichiátriai leletek, diagnózisok, értékelések
 • A kiskorú meghallgatásáról készült jegyzőkönyv
 • A biológiai szülők kapcsolattartási jogainak áttekintése
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) hivatalos hozzájárulása
 • Bírósági határozatok
 • A kiskorú e-kártyájának másolata

Amt der Steiermärkischen (Stájerország Tartományi Kormányhivatala)

 • Előre megadott tartózkodási jog
 • A törvényes gyámok hozzájárulása
 • Bírósági határozatok
 • Orvosi leletek
 • Az illetékes megkereső hatóság átadási jelentése (háttértörténet, jelenlegi szociális és családi helyzet, a problémák és erőforrások leírása, a szociális munkás következtetései és előrejelzései, a célok teljesítése, rövid értékelés)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirol Tartományi Kormányhivatala)

 • Támogatási terv, előzmények és eddig alkalmazott intézkedések
 • Minden vonatkozó jelentés, pszichológiai értékelés stb.
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) írásbeli hozzájárulása
 • A gondozás alatt álló kiskorú igazolt hozzájárulása – kivéve, ha a meghallgatás kiskorú életkora vagy (bizonyított) érettségi foka miatt nem tűnik helyénvalónak
 • A kiskorú személyazonosító igazolványának másolata
 • A kiskorú visszatéréskori helyzete

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlberg Tartományi Kormányhivatala)

 • Gyámhatósági határozat a következő megjegyzéssel: A(z) ... ...-ban/-ben történő elhelyezésével a gondozás és nevelés felelőssége az intézményre/nevelőcsaládra száll át.
 • A neveléssel kapcsolatban eddig nyújtott segítség
 • Támogatási tervről szóló megállapodás; Jövőbeli kilátások
 • Gyermek- és ifjúságpszichiáter megállapításai/diagnózisai és/vagy pszichológus véleményei
 • A kiskorú meghallgatása
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlójának (gyakorlóinak) hozzájárulása

Magistrat der Stadt Wien (Bécs város önkormányzata)

 • Megállapítások, diagnózisok, jelentések, felmérések
 • A kiskorú meghallgatásáról készült jegyzőkönyv
 • A bevándorlási törvény által előírt jóváhagyás

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

A szülőnél történő elhelyezéshez hasonlóan (Brüsszel IIb. 82. cikk (1) bekezdés) az alábbi közeli hozzátartozók Ausztriában történő elhelyezéséhez sem szükséges hozzájárulás:

 • nagyszülők,
 • a szülők testvérei,
 • a kiskorú felnőtt testvérei.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

A központi hatóságnak nincs tudomása ilyen megállapodásokról.

Utolsó frissítés: 10/05/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.