Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A gyermeknek a Horvát Köztársaság területén történő, határokon átnyúló elhelyezése előtt először konzultálni kell a Munkaügyi, Nyugdíjbiztosítási, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztériummal (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike), és be kell szerezni annak hozzájárulását. A minisztériumon belül a gyermekek határokon átnyúló elhelyezésére vonatkozó feltételek teljesülésének a megállapításával és a gyermekeknek a Horvát Köztársaság területén történő, határokon átnyúló elhelyezéséhez szükséges előzetes hozzájárulás iránti egyedi kérelmek vizsgálatával foglalkozó bizottság (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske) dolgozik e cél elérésén.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet szerinti intézkedések tekintetében központi hatóságként eljáró Munkaügyi, Nyugdíjbiztosítási, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztérium létrehozta a gyermekek határokon átnyúló elhelyezésére vonatkozó feltételek teljesülésének a megállapításával és a gyermekeknek a Horvát Köztársaság területén történő, határokon átnyúló elhelyezéséhez szükséges előzetes hozzájárulás iránti egyedi kérelmek vizsgálatával foglalkozó öttagú bizottságot. A Bizottság az ülésein a beérkezett kérelmek alapján egyedi határozatokat hoz.

A kérelemhez mellékelni kell a gyermekre vonatkozó átfogó jelentést, a határokon átnyúló elhelyezéssel foglalkozó szakértői csoport véleményével és következtetéseivel együtt, beleértve az orvosi dokumentációt és a határokon átnyúló elhelyezés okait is; annak a szolgáltatónak a nevét, amelynél az elhelyezést kérik, az elhelyezés tervezett kezdő és befejező időpontjára vonatkozó pontos információkat, a szolgáltató nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy szolgáltatást nyújt a gyermek részére, és viseli a gyermek utazásával (indulásával és érkezésével), valamint ellátásával, egészségbiztosításával és oktatásával kapcsolatos valamennyi költséget; a gyermek nyilatkozata, amelyben hozzájárul a határokon átnyúló elhelyezéshez, és megerősíti, hogy ismeri az elhelyezési programot; a megkereső állam nyilatkozata, amelyben garantálja, hogy a szolgáltató képviselője a gyermek ideiglenes tartózkodásának a nyilvántartásba vétele céljából jogosult lesz a gyermek képviseletére, valamint jogosult lesz a gyermek védelméhez szükséges intézkedések megtételére; a megkereső állam azon hatóságának adatai, amely hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik az elhelyezéssel kapcsolatos határozatok meghozatalára; a gyermekre vonatkozó bírósági határozatok (például a gyermek feletti szülői felügyeleti jogra vonatkozó határozatok stb.); valamint a megkereső állam által az eljárás lefolytatása szempontjából fontosnak ítélt egyéb dokumentumok.

A dokumentumokat eredetiben, a megkereső állam nyelvén kell benyújtani, és mellékelni kell azok horvát nyelvű fordítását. Az eljárás sürgős eljárásnak minősül, ezért a bizottság a kérelem és az igazoló dokumentumok vizsgálatát követően azonnal döntést hoz. E döntés alapján a Munkaügyi, Nyugdíjbiztosítási, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztérium végleges határozatot hoz a Horvát Köztársaság területén történő, határokon átnyúló elhelyezésre vonatkozó előzetes hozzájárulás iránti kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikke értelmében nincs szükség Horvátország hozzájárulására, ha a gyermeket valamelyik szülőnél vagy közeli hozzátartozónál helyezik el. Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a nagyszülők, a nagybácsik, a nagynénik, a testvérek/féltestvérek, valamint a testvérek/féltestvérek gyermekei minősülnek közeli hozzátartozónak.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Horvátország nem rendelkezik olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek leegyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást.

Utolsó frissítés: 20/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.