Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet szerinti eljárás céljából a gyermek elhelyezéséhez való hozzájárulás megadására illetékes hatóság a Cseh Köztársaságnak az említett rendelet értelmében vett központi hatósága, azaz a Gyermekek Nemzetközi Jogi Védelméért Felelős Hivatal (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), a gyermekek szociális és jogi védelméről szóló 359/1999. sz. törvény 35. cikke (2) bekezdésének k) pontjának megfelelően.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

Amennyiben információval rendelkezik egy gyermekről, és véleményadásra kérik fel, a Hivatal minden esetben megvizsgálja a családtörténetet a Cseh Köztársaságban annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, vannak-e olyan rokonok, vagy a gyermekhez közel álló személyek a Cseh Köztársaságban, akik képesek és hajlandók arra, hogy a gyermekről gondoskodjanak, és a gyermekek szociális és jogi védelméért felelős hatóságon keresztül értékeli őket. Ha nem áll rendelkezésre ilyen rokon vagy személy, megvizsgálják a gyermek nevelőszülőknél (vagy, szélsőséges esetben, bentlakásos intézményben) való elhelyezésének lehetőségét is. Amennyiben a gyermek megfelelő módon elhelyezhető a Cseh Köztársaságban, a Hivatal értesíti a megkereső hatóságot (a bíróságot, a központi hatóságot, a gyermekek szociális és jogi védelméért felelős külföldi hatóságot stb.), valamint (adott esetben) a nagykövetséget, és javaslatot tesz a megoldásra. A Hivatal továbbá közigazgatási eljárásban hozzájárulását adja a gyermek konkrét elhelyezéséhez.

Ha a külföldi hatóság a gyermek Cseh Köztársaságban történő elhelyezéséről dönt, meg kell állapodni a gyermek átadásáról és szállításáról. Ha a gyermeket az aktuális gondviselői nem tudják elvinni, vagy a jövőbeni gondviselői nem tudják őt külföldön magukhoz venni, a nagykövetség és a gyermekek szociális és jogi védelméért felelős cseh hatóság együttműködik a gyermek szállításának megszervezésében (a gyermekek szociális és jogi védelméről szóló 359/1999. sz. módosított törvény 36. szakaszának alkalmazása).

A gyermek számára legkevesebb nehézséggel járó átadási eljárásról, valamint az alkalmazkodási programról a külföldi partnerrel folytatott tárgyalások során egyeztetni kell (a központi hatóság, a gyermekek szociális és jogi védelméért felelős külföldi hatóság, a külföldi nevelőszülő vagy azon rokon, akinek a felügyelete alól a gyermek áthelyezésre kerül). A Hivatal az illetékes külföldi szervvel előzetesen megtárgyalja a gyermek átadásának módját.

A gyermek birtokában kell lennie a következőknek: úti okmány (útlevél vagy ideiglenes úti okmány), valamint, amennyiben lehetséges, születési anyakönyvi kivonat (ha a Cseh Köztársaságtól eltérő államban született), a bírósági határozat, beleértve a Brüsszel IIb rendelet 36. cikke szerinti tanúsítványt vagy más olyan okiratot, amely a bírósági határozat elismerésének lehetőségét tanúsítja, orvosi dokumentáció, beleértve az oltási könyvet és a biztosítási kártyát, valamint iskolalátogatási igazolás.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Nem.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nem.

Utolsó frissítés: 11/05/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.