Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A Franciaországban történő elhelyezés iránti kérelmekért és a jóváhagyásért az Ifjúságvédelmi és Fiatalkorúak Igazságügyi Igazgatóságának (DPJJ) Európai és Nemzetközi Ügyek Osztálya felelős.

A pályázatokat postai úton a 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01 címre, vagy elektronikus úton a saei.dpjj@justice.gouv.fr címre lehet elküldeni.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A megkeresett állam illetékes központi hatóságának jóváhagyás iránti kérelmet kell benyújtania az Igazságügyi Minisztérium Európai és Nemzetközi Ügyek Főosztályához (SAEI).

A kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia, francia fordítással együtt:

 • a gyermek teljes családi állapota (a családi állapotot igazoló dokumentum másolatával),
 • a gyermek egyéni és családi helyzetének összefoglalása (az igazságügyi hatóságok határozatai, valamint a gyermekjóléti szolgálatok jelentései és feljegyzései),
 • a javasolt elhelyezés indoklása, figyelembe véve a gyermek mindenek felett álló érdekét,
 • a szülői felelősséget gyakorló személyek személyazonossága és elérhetőségei, valamint az elhelyezési tervhez való hozzájárulásukról szóló feljegyzés,
 • a kiskorú hozzájárulása a javasolt elhelyezéshez (a meghallgatás jegyzőkönyvének másolata vagy a meghallgatásról készült felvétel másolata, ha ilyenre sor került),
 • az elhelyezés előkészítése érdekében tett lépések összefoglalása,
 • az intézmény vagy a nevelőcsalád jóváhagyása,
 • az elhelyezéssel kapcsolatos intézkedések (időtartam, helyszín, a fogadó személy azonosítása, a levelezési, elviteli, látogatási és tartózkodási jogok megszervezése),
 • az elhelyezés nyomon követésének megszervezése és az esetleges váratlan események kezelése,
 • az elhelyezés finanszírozása.

Miután megkapta ezeket az információkat, a SAEI a következő lépéseket teszi meg:

 • bírósági határozat alapján történő elhelyezési kérelem esetén egyeztet az ügyésszel, aki az ügyet véleményezés céljából az illetékes fiatalkorúak bírósága bírájához utalja,
 • intézményi elhelyezés esetén ellenőrzi a megyei tanács által az intézmény számára az elhelyezés időtartamára kiadott engedélyt,
 • jóváhagyott nevelőcsaládnál történő elhelyezés esetén ellenőrzi a jóváhagyás érvényességét az illetékes megyei tanácsnál,
 • családtagnál történő elhelyezés esetén a családtag otthonában élő személyekre vonatkozó információkat továbbítja az illetékes megyei tanács vezetőjének. Ha a szolgáltatott információk elegendőek, ellenőrzést végeznek az illetékes incidens-adatszolgáltatóval. Ha nem, a SAEI meghatározott határidőn belül értékelési kérelmet nyújt be a megyei tanácshoz.

A kérelem beérkezését követően a SAEI legfeljebb három hónapon belül dönt a jóváhagyásról vagy a jóváhagyás elutasításáról.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Franciaország nem értesítette a Bizottságot a szülőkön kívül a közeli hozzátartozók azon kategóriáiról, amelyek esetében nincs szükség jóváhagyásra.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Franciaország jelenleg nem alkalmaz semmilyen megállapodást vagy megegyezést a határokon átnyúló elhelyezés iránti kérelmekre vonatkozó eljárás egyszerűsítésére.

Utolsó frissítés: 19/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.