Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Magyarország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A leendő magyarországi gyám lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal dönt arról, hogy az előzetes vizsgálat alapján a megnevezett személy gyámként történő kinevezéséhez a hozzájárulás megadható-e.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermek magyarországi gyámnál történő elhelyezéséhez a hozzájárulásról a leendő gyám lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal a megkereső külföldi állam központi hatóságának megkeresése alapján, a Belügyminisztérium megkeresésére megvizsgálja, hogy a megnevezett személy gyámként történő kinevezéséhez a hozzájárulás megadható-e.

A Belügyminisztérium, mint magyar központi hatóság felkérésére a gyámhatóság megteszi a jogszabályban megjelölt intézkedéseket a leendő gyám alkalmasságának vizsgálata érdekében. A leendő gyám lakóhelyén környezettanulmányt készít vagy szerez be. Megvizsgálja, hogy jogszabály alapján vállalhat-e a megnevezett személy gyámi tisztséget. A leendő gyám jövedelmi viszonyainak vizsgálata alapján megállapítja, hogy különös megterhelést nem jelent-e a szociális intézményekre nézve a gyermek Magyarországon történő ellátása. A család- és gyermekjóléti központtól tájékoztatást kér szükség esetén, hogy az érintett személy saját gyermekeinek a nevelése során felmerült-e olyan körülmény, amely alapján nem javasolt gyámnak történő kirendelése. A gyámhatóság a gyámot jövőbeni terveiről meghallgatja, szintén szükség esetén megvizsgálja, hogy a gyermek óvodai vagy iskolai ellátása biztosítható-e. Amennyiben a gyermek a hozzátartozóinál kerül elhelyezésre, javasolt annak vizsgálata is, hogy korábban milyen kapcsolatuk volt, gondozta-e a hozzátartozó a gyermeket korábban. Ezek ismeretében alakítja ki véleményét a gyámhatóság, hogy a hozzájárulás megadható-e. A hozzájárulásról döntést hoz, amelyet a magyar központi hatóság közreműködésével továbbít a külföldi központi hatóságnak.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Magyarország nem tett a Rendelet 82. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, így minden esetben megköveteli hozzájárulását gyermek magyarországi elhelyezéséhez, ha a gyermek elhelyezése nem a szülőnél történik.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nem.

Utolsó frissítés: 16/09/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.