Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A gyermek határokon átnyúló elhelyezésének elrendelése előtt konzultálni kell azzal a családjogi bírósággal (bāriņtiesa), amelynek illetékességi területén a gyermek elhelyezésére sor kerül, és ki kell kérni hozzájárulását.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A lett igazságügyi minisztérium az elhelyezést elrendelő határozatok kezelésére és azoknak az elhelyezési határozatot hozó illetékes lett hatóság részére történő továbbítására jogosult központi kapcsolattartó pont.

A szükséges dokumentumok listája:

1. Információ a gyermek jogállásáról, az összes vonatkozó bírósági határozat másolata és azok lett nyelvű fordítása;

2. Információ a gyermek családból történő kiemelésének okairól, és annak lett nyelvű fordítása;

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;

4. Információ a gyermek szükségleteiről (egészségi állapot, oktatási, érzelmi igények, valamint a gyermekkel való kommunikációhoz használható nyelvek), valamint azok lett nyelvű fordítása;

5. Iskolai vagy óvodai látogatási igazolás és orvosi iratok (orvosi vizsgálatok, oltások és leletek), valamint azok lett nyelvű fordítása;

6. Információk azon személyről vagy családról, amelynél a gyermeket elhelyezik.

7. Ha az elhelyezés rehabilitáció vagy beilleszkedés céljából határozott időre szól, a törvényes gyám elhelyezéshez való hozzájárulása és az ügy összefoglalója (ügy története, jelenlegi szociális és családi viszonyok, a problémák és a források leírása, a szociális munkás következtetései és előrejelzései, elért célkitűzések és rövid értékelés) mellett bizonyítékot kell benyújtani, hogy a megkereső ország fogja viselni a költségeket.

8. Ha az a személy, akinél a gyermeket elhelyezik, nem rendelkezik az illetékes lett hatóság által elismert nevelőszülői, gyám- vagy fogadócsaládi jogállással, a megkereső tagállamnak értékelést kell benyújtania arról, hogy a személy alkalmas-e gyermek gondozásba vételére, valamint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a személy nem áll a bűnüldöző hatóságok felügyelete alatt a gyermekek jogainak esetleges megsértése vagy olyan bűncselekmények miatt, amelyek befolyásolhatják a gyermek gondozására való képességüket.

9. Információ a szülőkkel, más rokonokkal vagy más olyan személyekkel való kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó rendelkezésekről, akikkel a gyermek szoros kapcsolatban áll, vagy annak okairól, hogy miért nem tervezik az ilyen kapcsolattartást.

10. A lett illetékes hatóság fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén további információkat kérjen.

* Ha a külföldi hatóság nem nevezett meg Lettországban egy olyan konkrét személyt, akinél a gyermeket elhelyezik, a gyermek Lettországgal fennálló kapcsolatainak jelentőségére figyelemmel a családjogi bíróság segítséget nyújt abban, hogy megtalálják Lettországban a megfelelő gyámot vagy nevelőszülőt.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Főszabályként a lett szabályozási kereten belül a gyermek valamely rokonának vagy a gyermekkel szoros kapcsolatban álló személynek a hozzájárulása szükséges a gyermek elhelyezéséhez. Ez alól az elhelyezés időtartamára tekintettel kivételt lehet tenni. Nevezetesen, a gyermekek jogainak védelméről szóló törvény 451. cikkének megfelelően a szülők három hónapot nem meghaladó időtartamra egy másik személy felügyelete alá helyezhetik gyermeküket Lettországban. Ilyen körülmények között az egyik szülőnek meghatalmazást kell adnia, amelyben meghatározza, hogy milyen terjedelemben hatalmazza meg a másik személyt, hogy képviselje a gyermek mindenek felett álló érdekei.

E feltételek csak a szülői felügyelet alatt álló gyermekekre érvényesek és csak abban az esetben, ha a gyermeket három hónapot nem meghaladó időtartamra helyezik egy másik személy felügyelete alá.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nincsenek olyan hatályos megállapodások vagy rendszerek, amelyek egyszerűsítik a konzultációs eljárást.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.