Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A hozzájárulás iránti kérelmet a központi hatósághoz kell benyújtani, amely továbbítja azt az illetékes bíróságnak.

Külföldi ország bírósága vagy más hatósága által hozott határozat alapján történő gyermekelhelyezéshez a jövőbeli elhelyezés helye tekintetében illetékességgel rendelkező gyámügyi bíróság hozzájárulását adja, amennyiben megállapítást nyer, hogy:

  • az elhelyezés a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja; valamint hogy a gyermek
  • érdemi kapcsolatban áll Lengyelországgal, vagy
  • lengyel állampolgár.

Amennyiben egy külföldi ország bírósága vagy más hatósága megnevezett jelölteket arra, hogy nevelőszülőként járjanak el, vagy családi jellegű gyermekotthont, vagy egy meghatározott oktatási és gondozási létesítményt, regionális gondozási és terápiás létesítményt vagy olyan, örökbefogadást megelőző intervenciós létesítményt tartsanak fenn, ahol a gyermeket elhelyezik, a gyámügyi bíróság a gyermek elhelyezéséhez a jövőbeli elhelyezés helye szerint illetékes kerületi végrehajtó testület (starosta) elnökével folytatott konzultációt követően adhatja meg hozzájárulását. Amennyiben egy külföldi ország bírósága vagy más hatósága nem nevezett meg jelölteket arra, hogy nevelőszülőként járjanak el, vagy családi jellegű gyermekotthont, vagy egy meghatározott oktatási és gondozási létesítményt, regionális gondozási és terápiás létesítményt vagy örökbefogadást megelőző intervenciós létesítményt tartsanak fenn, a gyámügyi bíróság Varsó főpolgármesterével folytatott konzultációt követően adhatja meg hozzájárulását.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermekre vonatkozó dokumentumokat, véleményeket és információkat, különös tekintettel a gyermek családi helyzetére, egészségi állapotára és különleges szükségleteire. Ha a külföldi ország bírósága vagy más hatósága által benyújtott beadvány nem jelzi, hogy a gyermeket hogyan viszik Lengyelországba, és hogyan fedezik a kapcsolódó költségeket, és ha az elhelyezés ideiglenes, akkor hogyan viszik vissza a gyermeket, és hogyan fedezik a visszavitel költségeit, a gyámügyi bíróság bekéri ezt az információt.

A kérelmeket a kérelem bíróság általi kézhezvételétől számított egy hónapon belül meghozott határozattal bírálják el.

A gyermek nevelőszülőknél vagy családi jellegű gyermekotthonban való elhelyezésére a nevelőszülők vagy a családi jellegű gyermekotthont üzemeltető személy beleegyezését követően kerül sor.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Ami az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikkében említett közeli hozzátartozókat illeti, Lengyelország nem mondott le az előzetes hozzájárulás követelményéről ahhoz, hogy a gyermeket bizonyos kategóriákba tartozó közeli hozzátartozóknál helyezzék el, fenntartva a fennálló jogi helyzetet, és fenntartva az azon kötelezettség alóli mentességet csak a szülők számára, hogy az illetékes központi hatóság hozzájárulását beszerezze a gyermek másik tagállamban való elhelyezéséhez.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Lengyelország nem rendelkezik olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást.

Utolsó frissítés: 29/12/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.