Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (a gyermekek és fiatalok nemzetközi jogvédelmével foglalkozó központ)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internet: http://www.cipc.gov.sk

Nyelvek: Szlovák, cseh és angol

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A megkereső állam központi hatósága a Szlovák Köztársaság központi hatósága számára megküldi a következőket:

  1. a gyermekről szóló jelentés, amely az alábbi információkat tartalmazza:

– a gyermeket, a szülőket és a hozzátartozókat, valamint tartózkodási helyüket azonosító adatok

– a szociális szolgálatok beavatkozásának okai és a megtett intézkedések összefoglalása,

– a gyermek aktuális fizikai, pszichés és szociális fejlődésére vonatkozó információk,

– a gyermek különleges szükségleteire vonatkozó információk, ideértve az orvosi jelentést, ha a gyermek orvosi kezelésre szorul,

– a gyermek és a szülők véleménye,

– a gyermek, valamint szülei és rokonai közötti kapcsolatokra vonatkozó információk,

  1. a tervezett elhelyezés vagy gondozás elrendelésének indokai,
  2. az elhelyezés várható időtartama,
  3. a szülőkkel, más rokonokkal vagy más olyan személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések, akikkel a gyermek szoros kapcsolatban áll, vagy annak okai, hogy az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkére figyelemmel miért tekintenek el az ilyen kapcsolattartástól,
  4. az intézkedés tervezett felügyelete,
  5. bármely tervezett finanszírozással kapcsolatos információk,
  6. bármely egyéb releváns információ.

A Szlovák Köztársaság központi hatósága továbbítja a kérelmet és annak mellékleteit a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) részére, és véleményt kér arról, hogy megadható-e a szükséges hozzájárulás.

Főszabály szerint a hozzájárulást meg kell adni, ha:

  • az elhelyezés a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja,
  • a gyermeket a külföldi eljárásban meghallgatták, kivéve, ha ez a gyermek életkora vagy érettségi foka miatt ez nem lenne helyénvaló,
  • a gyermekért felelős illetékes hatóság vagy természetes személy hozzájárulását adta, és nincs olyan ok, amely az elhelyezés ellen szólna.

Amikor egy gyermeket nevelőintézetben kell helyezni, a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ feladata a megfelelő nevelőintézet kiválasztása Szlovákiában, és annak biztosítása, hogy a gyermeket ott helyezzék el.

A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ eljuttatja a hozzájárulás megadására vagy megtagadására vonatkozó ajánlását gyermekek és fiatalok nemzetközi jogvédelmével foglalkozó központnak, amely a kapott bizonyítékok alapján megadja vagy megtagadja a hozzájárulást. A határozatot indokolással együtt megküldik a megkereső központi hatóságnak, annak a nevelőintézetnek, ahol a gyermeket elhelyezik, vagy annak a természetes személynek, akire a gyermeket bízzák. E határozattal szemben nincs helye bírósági jogorvoslatnak.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Igen, nagyszülőnél, a kiskorú testvérénél vagy a kiskorú szülőjének testvérénél történő elhelyezés esetén (lásd Szlovákia megjegyzését a 82. cikk (2) bekezdéséhez).

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nem.

Utolsó frissítés: 10/05/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.