Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A gyermek határokon átnyúló elhelyezését megelőző előzetes konzultációra és hozzájárulásra vonatkozó eljárásokat a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (átdolgozás) 82. cikke alapján kell lefolytatni, összefüggésben a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló Hágai Egyezmény 33. cikkével.

Az illetékes hatóság hozzájárulása nem szükséges, ha a gyermeket az egyik szülő felügyelete alá helyezik.

Amennyiben a gyermeket Szlovénia területén helyezik el, a központi hatóság előzetes hozzájárulását adja, miután a szociális szolgáltató központ kedvező véleményt nyilvánított.

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

A házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (átdolgozás) 82. cikkének (1) bekezdésével összhangban a hozzájárulás továbbítása céljából illetékes központi hatóság a következő:

Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

A központi hatóság továbbítja a kérelmeket a szociális szolgáltató központnak feldolgozás és véleményezés céljából.

A megkereső állam központi hatóságának konzultáció és hozzájárulás megszerzése céljából a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 • a gyermekre, a családi helyzetre és a törvényes képviselőkre vonatkozó információk;
 • a kiskorú személyes helyzetére vonatkozó információk, beleértve a kiskorú személyes és családi körülményeinek leírását;
 • a gyermek külföldön történő elhelyezésének okai;
 • az elhelyezés időpontja és tervezett időtartama;
 • a nevelőszülők személyes adatai vagy a gyermeket befogadó, javasolt intézményre vagy személyekre vonatkozó információk;
 • elhelyezési adatok (kiutazás, ellenőrzések, szállás), amennyiben az elhelyezés intézménynél történik;
 • orvosi vagy gondozói jóváhagyás;
 • az egészségbiztosítás igazolása;
 • a megkereső hatóság kötelezettségvállalása az elhelyezés költségeinek fedezésére;
 • lakóhely nyomon követésére vonatkozó intézkedések;
 • átfogó információk a megkereső tagállam illetékes hatóságáról, beleértve az elérhetőségeket is.

A dokumentumokat az elhelyezés előtt az (EU) 2019/1111 rendeletnek megfelelően kell benyújtani.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Minden esetben kötelező a hozzájárulás.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nincsen ilyen megállapodás.

Utolsó frissítés: 20/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.