Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Bērna ievietošanai Nīderlandē no citas dalībvalsts ir vajadzīga centrālās iestādes piekrišana. Šajā nolūkā centrālā iestāde apspriežas ar aprūpētāju audžuģimenē, lai pārbaudītu audžuvecāku, pie kuriem bērns tiks ievietots, piemērotību.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Ja tiesa vai cita iestāde citā dalībvalstī apsver bērna ievietošanu Nīderlandē, ir jānosūta pamatots pieprasījums centrālajai iestādei. Šajā pieprasījumā jāiekļauj ziņojums par bērnu. Pēc tam centrālā iestāde apspriežas ar aprūpētāju audžuģimenē, lai pārbaudītu audžuvecāku, pie kuriem bērns tiks ievietots, piemērotību. Pēc centrālās iestādes lūguma Bērnu aizsardzības padome (Raad voor de Kinderbescherming) pārbauda, vai var izdot paziņojumu par iebildumu necelšanu.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Nē, prasībai par iepriekšēju piekrišanu nav izņēmumu. Ikvienai ievietošanai pie personām, kas nav bērna vecāki, jāpiemēro piekrišanas procedūra.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 09/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.