Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Skont il-liġi nazzjonali, diversi xenarji huma possibbli:

(a) Rilokazzjoni barra mill-pajjiż: Jekk żewġ persuni jiġu fdati bil-kustodja, huma għandhom fil-prinċipju jiddeterminaw ukoll il-post ta’ residenza bi ftehim reċiproku. Dan il-prinċipju ta’ ftehim reċiproku japplika mingħajr restrizzjonijiet, jiġifieri anki fil-każ tal-minuri li jiċċaqlaq minn post għall-ieħor fl-Awstrija, speċjalment jekk iċ-ċaqliq jinvolvi bidla sinifikanti f’ħajtu. Barra minn hekk, b’mod partikolari fil-każ ta’ trasferiment tal-post ta’ residenza barra mill-pajjiż, il-ġenitur li jixtieq jiċċaqlaq barra mill-pajjiż jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor jew l-approvazzjoni tal-Qorti. Il-Qorti għandha tqis il-benesseri tal-minuri kif ukoll l-interessi tal-ġenituri.

Jekk ġenitur wieħed ikun ġie fdat b’kustodja primarja b’deċiżjoni tal-Qorti jew bi ftehim, huwa jkollu d-dritt esklużiv li jiddetermina l-post ta’ residenza, f’konformità mal-formulazzjoni tal-Artikolu 162(2) tal-Kodiċi Ċivili Ġenerali Awstrijak (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Konsegwentement, mhu meħtieġ l-ebda kunsens biex tiċċaqlaq minn post għall-ieħor fl-Awstrija.

Madankollu, skont il-ġurisprudenza attwali f’każijiet bħal dawn, il-ġenitur b’kustodja primarja għandu jinforma wkoll lill-ġenitur l-ieħor u jqis il-benesseri tal-minuri, speċjalment meta ċ-ċaqliq tar-residenza tal-minuri jkun avveniment maġġuri. Barra minn hekk, bidla fil-post ta’ residenza ma għandhiex taffettwa b’mod sinifikanti l-eżerċizzju tal-kustodja mill-ġenitur l-ieħor. Dan ir-restrizzjoni tapplika b’mod partikolari għal ċaqliq barra mill-pajjiż.

L-istess japplika għall-ġenituri foster li għandhom il-kustodja; madankollu, dan rari jseħħ fil-prattika, peress li l-kustodja normalment tibqa’ f’idejn l-awtorità għall-benesseri taż-żgħażagħ (Kinder- und Jugendhilfeträger).

(b) Tqegħid f’kura istituzzjonali jew ma’ ġenituri foster: Tqegħid bil-kunsens tad-detentur(i) tal-kustodja (b’mod ġenerali, il-ġenituri) jeħtieġ biss li jkun konformi mad-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-liġijiet applikabbli għall-ħarsien tal-minuri u l-adoloxxenti u ma jirrikjedix ordni mill-qorti. Tqegħid mingħajr il-kunsens tad-detentur(i) tal-kustodja huwa madankollu soġġett għal stħarriġ ġudizzjarju mill-Qorti, bħala miżura ta’ emerġenza skont l-Artikolu 211 tal-ABGB.

(c) Tqegħid fi Stat Membru ieħor: Meta qorti jew awtorità kompetenti (skont it-tifsira tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 2(2) Brussell IIb) tikkontempla t-tqegħid ta’ minuri (jiġifieri persuna taħt it-18-il sena, skont is-sentenza 6 tal-Artikolu 2(2) Brussell IIb) fi Stat Membru ieħor, hija trid l-ewwel tikseb il-kunsens tal-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor skont l-Artikolu 82(1) Brussell IIb. Dan it-tqegħid jiġi ordnat jew irranġat biss wara li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest tkun tat il-kunsens tagħha għat-tqegħid (l-Artikolu 5 Brussell IIb). Ir-rekwiżit ta’ kunsens minn qabel huwa konsegwenza tad-dispożizzjonijiet legali tal-UE msemmija hawn fuq.

It-talbiet għal kunsens għandhom għalhekk ġeneralment jiġu trażmessi permezz tal-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest fejn ikun se jitqiegħed il-minuri (l-Artikolu 82(1) Brussell IIb). Il-proċedura għall-kisba tal-kunsens f’kull każ hija rregolata mil-liġijiet nazzjonali tal-Istat Membru inkwistjoni.

Sakemm ma jkunx każ fejn ma jkun meħtieġ l-ebda kunsens (ara l-punt 3) jew fejn ma jkun sar l-ebda arranġament amministrattiv differenti (ara l-punt 4), it-talbiet għal kunsens iridu jiġu trażmessi permezz tal-Awtorità Ċentrali lill-awtorità għall-benesseri taż-żgħażagħ (ara l-punt 2).

L-Awstrija għandha disa’ provinċji li jaġixxu bħala awtoritajiet għall-benesseri taż-żgħażagħ permezz ta’ diversi korpi, pereż. l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali (Amt der Landesregierung), l-Awtorità Muniċipali (Magistrat), l-Awtorità Distrettwali (Bezirkshauptmannschaft). Il-kunsens għal tqegħid transfruntier jingħata mill-awtoritajiet għall-benesseri taż-żgħażagħ taż-żona fejn se jsir it-tqegħid.

Provinċja

Indirizz

Persuna ta’ kuntatt:

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Burgenland)

Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit (id-Dipartiment 6 - Kwistjonijiet Soċjali u s-Saħħa)

Kinder- und Jugendhilfe (Benesseri taż-Żgħażagħ)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, L-Awstrija

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnten

Amt der Kärntner Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Kärnten)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Dipartment 4 - Sigurtà Soċjali)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, L-Awstrija

abt4.kjh@ktn.gv.at

L-Awstrija t’Isfel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tal-Awstrija t’Isfel)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Saħħa u Affarijiet Soċjali)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Dipartiment għall-Benesseri taż-Żgħażagħ)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

L-Awstrija ta’ Fuq

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tal-Awstrija ta’ Fuq)

Il-Gvern Reġjonali

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (id-Dipartment ta’  Kwistjonijiet Soċjali u s-Saħħa)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (id-Dipartiment għall-Benesseri tal-Minuri u ż-Żgħażagħ)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, l-Awstrija

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Salzburg)

Kinder- und Jugendhilfe (Benesseri taż-Żgħażagħ)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, l-Awstrija

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermark

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Steiermark)

Kinder- und Jugendhilfe (Benesseri taż-Żgħażagħ)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

It-Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tat-Tirol)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (id-Dipartiment għall-Benesseri tal-Minuri u ż-Żgħażagħ)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Vorarlberg)

Fachbereich Jugend und Familie (Kwistjonijiet taż-Żgħażagħ u l-Familja)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, l-Awstrija

jugend.familie@vorarlberg.at

Vjenna

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Kwistjonijiet taż-Żgħażagħ u l-Familja)

Rüdengasse 11

1030 Vjenna

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Il-proċedura ta’ konsultazzjoni trid tiġi indirizzata lill-awtorità kompetenti għall-benesseri taż-żgħażagħ permezz tal-Awtorità Ċentrali, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja. L-Awtorità Ċentrali tittrażmetti t-talba lill-awtorità għall-benesseri taż-żgħażagħ tal-provinċja fejn ikun ippjanat li jsir it-tqegħid (ara l-punt 1). Id-dettalji u d-dokumenti ta’ sostenn kollha jridu jiġu tradotti għall-Ġermaniż.

Skont l-Artikolu 82 ta’ Brussell IIb, it-talba trid tinkludi rapport dwar il-minuri u r-raġunijiet għat-tqegħid jew l-għoti ta’ kura propost, informazzjoni dwar kwalunkwe finanzjament previst u kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa bħala rilevanti.

L-awtoritajiet kollha għall-benesseri taż-żgħażagħ iqisu li l-informazzjoni li ġejja hija rilevanti:

 • dettalji dwar il-minuri, il-membri tal-familja (ġenituri, aħwa, eċċ.) u d-detenturi tal-kustodja;
 • raġunijiet għaliex it-tqegħid huwa fl-aħjar interessi tal-minuri, pereż. minħabba li l-minuri għandu konnessjoni partikolari mal-Awstrija;
 • id-data tat-tqegħid u d-durata ppjanata;
 • dettalji tal-istituzzjoni/familja foster (indirizz, dettalji ta’ kuntatt) li l-minuri għandu jitqiegħed fiha;
 • il-kunsens tal-istituzzjoni jew tal-ġenitur(i) foster;
 • id-dettalji sħaħ tal-korp kompetenti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba inklużi d-dettalji ta’ kuntatt;
 • ftehim vinkolanti mill-awtorità rikjedenti biex tħallas il-kostijiet;
 • prova tal-assigurazzjoni tas-saħħa jew il-kopertura tas-sigurtà soċjali;

L-awtoritajiet kompetenti għall-benesseri taż-żgħażagħ iqisu r-rekwiżiti u l-informazzjoni li ġejjin bħala rilevanti wkoll meta jagħtu l-kunsens iżda jirriżervaw id-dritt li jitolbu aktar informazzjoni u/jew dokumenti f’każijiet individwali.

Rekwiżiti

Dokumenti meħtieġa

Amt der Burgenländischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Burgenland)

 • Informazzjoni dwar il-problema inkwistjoni (objettivi, sejbiet, valutazzjonijiet, ċertifikati, deċiżjonijiet tal-qorti)
 • Dikjarazzjoni tal-kunsens mid-detentur(i) tal-kustodja

Amt der Kärntner Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Kärnten)

 • Adegwatezza tal-familja foster
 • Approvazzjoni meħtieġa skont il-liġi dwar l-immigrazzjoni
 • Kunsens tal-minuri u tad-detentur(i) tal-kustodja
 • Ħarsa ġenerali lejn l-assistenza pprovduta s’issa fit-trobbija
 • Sejbiet, dijanjożi, valutazzjonijiet
 • Drittijiet ta’ kuntatt eżistenti
 • Kwalunkwe deċiżjoni tal-Qorti
 • Deċiżjoni ta’ kustodja bl-annotazzjoni: Bit-tqegħid ta’ ... fi ..., ir-responsabbiltà għall-kura u t-trobbija tiġi ttrasferita lill-istituzzjoni/familja foster.
 • Kopja ta’ karta elettronika

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tal-Awstrija t’Isfel)

 • Meħtieġ għall-benesseri tal-minuri u/jew hemm persuna ta’ referenza fl-Awstrija t’Isfel għall-benesseri tal-minuri
 • Tqegħid ta’ kura xierqa
 • Rikonoxximent tal-istandards professjonali tal-Awstrija t’Isfel
 • Rieżami regolari tal-pjan ta’ appoġġ, inklużi l-objettivi għat-trobbija mill-awtorità rikjedenti
 • Dikjarazzjoni tal-persuna ta’ kuntatt f’każ li jkun hemm bżonn li tintemm il-miżura
 • Rapporti attwali dwar l-iżvilupp fiżiku, emozzjonali, soċjali, skolastiku/professjonali
 • Sejbiet mediċi attwali
 • Kopja tad-dokumenti essenzjali għall-minuri, karta elettronika
 • Informazzjoni dwar it-terapiji farmaċewtiċi
 • Pjan ta’ appoġġ, inkluż l-appoġġ mogħti s’issa
 • Deskrizzjoni tal-problema, dijanjożi soċjali u psikoloġika, iffissar tal-miri, durata u previżjoni tal-miżura
 • Rekord tas-seduta tal-minuri dwar il-miżura ppjanata
 • Kunsens bil-miktub mid-detentur(i) tal-kustodja
 • Ftehim dwar kif jiġu organizzati drittijiet potenzjali għall-aċċess

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tal-Awstrija ta’ Fuq)

 • Status ta’ residenza prestabbilit
 • Diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn l-Istat Membru rikjedenti (tip, firxa u pagament) u l-Istat Membru rikjest (superviżjoni tal-istituzzjoni)
 • Rikonoxximent tal-istandards professjonali tal-Awstrija ta’ Fuq mill-awtorità rikjedenti
 • Ħarsa ġenerali lejn l-assistenza pprovduta s’issa fit-trobbija
 • Sejbiet, dijanjożi, rapporti, valutazzjonijiet
 • Rekord tas-seduta tal-minuri
 • Deskrizzjoni tad-drittijiet ta’ kuntatt tal-ġenituri bijoloġiċi
 • Kunsens formali mid-detentur(i) tal-kustodja
 • Deċiżjonijiet tal-qorti
 • Kopja tad-dokumenti essenzjali għall-minuri

Amt der Salzburger Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Salzburg)

 • Kunsens mill-awtorità lokali kompetenti għall-benesseri taż-żgħażagħ f’każ ta’ tqegħid
 • Ħarsa ġenerali lejn l-assistenza pprovduta s’issa fit-trobbija
 • Sejbiet mediċi/psikjatriċi, dijanjożi, valutazzjonijiet
 • Rekord tas-seduta tal-minuri
 • Deskrizzjoni tad-drittijiet ta’ kuntatt tal-ġenituri bijoloġiċi
 • Kunsens formali mid-detentur(i) tal-kustodja
 • Deċiżjonijiet tal-qorti
 • Kopja tal-karta elettronika tal-minuri

Amt der Steiermärkischen (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Steiermark)

 • Status ta’ residenza prestabbilit
 • Kunsens mogħti mill-kustodji legali
 • Deċiżjonijiet tal-qorti
 • Sejbiet mediċi
 • Rapport ta’ handover mill-awtorità kompetenti rikjedenti (l-istorja tal-isfond, is-sitwazzjoni soċjali u familjari attwali, id-deskrizzjoni tal-problemi u r-riżorsi, il-konklużjonijiet u l-previżjonijiet mill-ħaddiem soċjali, il-kisba tal-miri, valutazzjoni qasira)

Amt der Tiroler Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali tat-Tirol)

 • Pjan ta’ appoġġ, l-istorja tal-każ u miżuri applikati s’issa
 • Kwalunkwe rapport rilevanti, valutazzjonijiet psikoloġiċi, eċċ.
 • Kunsens bil-miktub mid-detentur(i) tal-kustodja
 • Kunsens ippruvat mill-minuri taħt kura – sakemm seduta ma tkunx xierqa minħabba l-età tal-minuri jew il-livell (ippruvat) ta’ maturità
 • Kopja tal-karta tal-identità tal-minuri
 • Sitwazzjoni futura tal-minuri mar-ritorn

Amt der Vorarlberger Landesregierung (l-Uffiċċju tal-Gvern Provinċjali ta’ Vorarlberg)

 • Deċiżjoni ta’ kustodja bl-annotazzjoni: Bit-tqegħid ta’ ... fi ..., ir-responsabbiltà għall-kura u t-trobbija tiġi ttrasferita lill-istituzzjoni/familja foster.
 • Appoġġ ipprovdut s’issa fit-trobbija
 • Ftehim dwar il-pjan ta’ appoġġ; Prospetti futuri
 • Sejbiet/dijanjożi tal-psikjatra tat-tfal u ż-żgħażagħ u/jew opinjonijiet tal-psikologu
 • Seduta bil-minuri
 • Kunsens mid-detentur(i) tal-kustodja

Magistrat der Stadt Wien (l-Awtorità Muniċipali tal-Belt ta’ Vjenna)

 • Sejbiet, dijanjożi, rapporti, valutazzjonijiet
 • Rekord tas-seduta tal-minuri
 • Approvazzjoni meħtieġa skont il-liġi dwar l-immigrazzjoni

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

B’mod simili għat-tqegħid ma’ ġenitur (l-Artikolu 82(1) ta’ Brussell IIb), ma huwa meħtieġ l-ebda kunsens għal tqegħid fl-Awstrija mal-qraba stretti li ġejjin:

 • nanniet;
 • aħwa tal-ġenituri;
 • aħwa adulti tal-minuri.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

L-Awtorità Ċentrali ma għandha l-ebda tagħrif dwar l-ebda ftehim tali.

L-aħħar aġġornament: 10/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.