Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Ċipru
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

L-awtorità kompetenti li għandha tagħti l-approvazzjoni preliminari tagħha qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri hija s-Servizzi ta’ Għajnuna Soċjali tad-Deputat Ministeru tal-Assistenza Soċjali, li d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom huma kif ġej:

Indirizz: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Tel.: +357 22406602 / +357 22406655

email: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

is-sit web: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Lingwi: Il-Grieg u l-Ingliż

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

It-talbiet kollha jridu jiġu indirizzati lill-Awtorità Ċentrali tar-Repubblika ta’ Ċipru, li hija l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku.

Flimkien mat-talba għal kunsens għat-tqegħid ta’ minuri, l-awtorità rikjedenti trid tibgħat l-informazzjoni li ġejja, bi traduzzjoni uffiċjali għall-Grieg:

1) rapport dwar il-minuri, li fih:

  • id-dettalji tal-identifikazzjoni tal-minuri, tal-ġenituri u tal-qraba tagħhom u fejn jinsabu;
  • ir-raġunijiet għat-talba għall-intervent tas-Servizzi ta’ Għajnuna Soċjali u sommarju tal-miżuri meħuda mill-awtorità rikjedenti;
  • informazzjoni dwar l-iżvilupp fiżiku, psikoloġiku u soċjali tal-minuri;
  • informazzjoni dwar il-ħtiġijiet speċifiċi tal-minuri, inkluż rapport mediku jekk il-minuri qed isofri minn kundizzjoni medika u minn kwalunkwe ħtieġa edukattiva speċjali;
  • l-opinjoni tal-minuri (jekk applikabbli) u tal-ġenituri;
  • informazzjoni dwar il-kuntatt bejn il-minuri u l-ġenituri u l-qraba tagħhom;

2) ir-raġunijiet għat-tqegħid propost jew l-għoti ta’ kura;

3) it-tul ta’ żmien mistenni tat-tqegħid;

4) arranġamenti għal kuntatt ma’ ġenituri, qraba oħra jew persuni oħra li t-tfal għandhom konnessjoni mill-qrib magħhom jew ir-raġunijiet għaliex tali kuntatt mhuwiex rakkomandat;

5) kwalunkwe superviżjoni ppjanata tal-miżura;

6) dikjarazzjoni bil-miktub mill-persuna fiżika jew ġuridika bil-kustodja tal-minuri jew korp kompetenti ieħor li jħallas l-ispejjeż kollha tat-tqegħid u l-akkomodazzjoni tal-minuri;

7) deċiżjonijiet tal-qrati jew awtoritajiet oħra li jikkonċernaw il-minuri, jekk ikun hemm;

8) kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Ma hemm l-ebda eċċezzjoni għar-rekwiżit ta’ kunsens għal tqegħid transfruntier fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ qraba stretti. Il-kunsens huwa meħtieġ fil-każijiet kollha.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Ma hemmx ftehimiet jew arranġamenti bħal dawn.

L-aħħar aġġornament: 20/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.