Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Il-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Il-kunsens jinkiseb billi titressaq talba lill-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali, u b’mod partikolari billi jiġu pprovduti l-informazzjoni u d-dokumenti li ġejjin:

 1. l-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u l-lingwa materna tal-minuri;
 2. valutazzjoni ta’ kwalunkwe rekwiżit ta’ assistenza li jkollu l-minuri, inkluża informazzjoni dwar l-istatus fiżiku, relatat mas-saħħa, psikoloġiku, emozzjonali, konjittiv, edukattiv u ekonomiku tal-minuri;
 3. iċ-ċirkustanzi li wasslu għat-tqegħid u r-raġunijiet għat-tqegħid fl-Estonja;
 4. it-tul ta’ żmien mistenni tat-tqegħid;
 5. sommarju tal-opinjoni tal-minuri jew, fejn l-opinjoni tal-minuri ma tkunx ġiet stabbilita, dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx sar;
 6. informazzjoni dwar il-proċedimenti li għaddejjin dwar il-minuri;
 7. informazzjoni dwar ir-rappreżentant legali tal-minuri li se jitqiegħed;
 8. l-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u l-lingwa materna tal-persuna li magħha se jitqiegħed il-minuri, u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha;
 9. ħarsa ġenerali lejn il-miżuri ta’ appoġġ soċjali li l-minuri se jkollhom bżonn wara li jitqiegħdu fl-Estonja;
 10. ħarsa ġenerali lejn kif il-kuntatt tal-minuri mal-ġenituri tiegħu jew tagħha u qraba oħra, jew ma’ persuni oħra qrib il-minuri, ġie organizzat;
 11. informazzjoni dwar il-finanzjament għat-tqegħid tal-minuri;
 12. deċiżjonijiet tal-qorti dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri fir-rigward tal-minuri li għandhom jitqiegħdu;
 13. dokumentazzjoni rilevanti oħra.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Ma kien hemm l-ebda deċiżjoni separata. Jekk il-minuri jeħtieġ li jitqiegħed ma’ qarib mill-qrib, il-ħtiġijiet tal-benessri u tat-tqegħid tal-minuri xorta jridu jiġu vvalutati u ġġustifikati f’dan il-kuntest. Il-kunsens mhuwiex meħtieġ għat-tqegħid ta’ minuri mal-ġenitur l-ieħor jekk dawn ikollhom drittijiet ta’ kustodja.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Mhux għalissa.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.