Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Il-kunsens għandu jingħata mill-uffiċċju għall-benesseri taż-żgħażagħ (Landesjugendamt) responsabbli għal-Land fejn huwa ppjanat it-tqegħid. Il-Ġermanja għandha 16-il stat federali u 17-il uffiċċju għall-benesseri taż-żgħażagħ (wieħed għal kull Land, bi tnejn fil-Land ta’ Nordrhein-Westfalen. Lista ta’ indirizzi tista’ tinsab fuq http://www.bagljae.de/). Jekk ma tkun saret l-ebda proposta speċifika dwar fejn għandu jsir kollokament, il-fattur determinanti jkun il-qasam tal-uffiċċju tal-benesseri taż-żgħażagħ meqjus mill-awtorità ċentrali Ġermaniża bħala l-eqreb konnessjoni. B’mod alternattiv, il-Land ta’ Berlin huwa kompetenti (l-Artikolu 45 tal-Att biex jiġu implimentati ċerti strumenti legali fil-qasam tal-liġi internazzjonali tal-familja (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – l-Att dwar il-Liġi Internazzjonali tal-Familja – IntFamRVG).

Land

Indirizz

Numru tat-telefon, numru tal-faks, indirizz tal-posta elettronika, sit web

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend - Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Kap: Gerald Häcker
Tel. +49 7116375401
Fax +49 7116375449
Email: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bavaria

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 Munich

Kap: Hans Reinfelder

Tel. +49 89126104

Fax +49 8912612412

Email: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Kap: Għad irid jitħabbar
Rappreżentant regolari fi ħdan l-assoċjazzjoni federali (BAG):
Dr Sabine Skutta

Tel. +49 30902275580

Fax +49 30902275011

Email: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107,

14473 Potsdam

Kap: Volker-Gerd Westphal
Tel. +49 3318663700
Fax +49 33127548490
Email: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Kap: Christiane Schrader

Tel. +49 4213610

Fax +49 4214964401

Email: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Kap: Gabriele Scholz
Fax +49 40427961745
Email: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Rappreżentant: Henriette Brandt

Tel. +49 40428635019

Fax +49 40427963377

Email: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Kap: Cornelia Lange

Tel. +49 61132193248 or 3249

Fax +49 6118173260

Email: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Rappreżentant regolari fi ħdan l-assoċjazzjoni federali (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. +49 61132193433

Fax +49 611327193433

Email: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Western Pomerania

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Kap: Nils Voderberg

Persuna ta’ kuntatt: Għadha trid titħabbar
Tel. +49 38539689940
Fax +49 38539689919
Email: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Is-Sassonja t’Isfel

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Kap: Silke Niepel
Tel. +49 51189701303

Fax +49 51189701330

Email: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Kap: Għadu jrid jitħabbar
Tel. +49 2218094002
Fax +49 2218094009
Email: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Kap: Birgit Westers
Tel. +49 25159101

Fax +49 251591275

Email: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Kap: Iris Egger-Otholt
Tel. +49 6131967289
Fax +49 6131967365
Email: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 - Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Kap: Hubert Meusel

Tel. +49 6815012057

Fax +49 6815013416

Email: h.meusel@soziales.saarland.de

 

Rappreżentant regolari fi ħdan l-assoċjazzjoni federali (BAG):
Annette Reichmann
Tel. +49 6815013532
Email: a.reichmann@soziales.saarland.de
EMail: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Is-Sassonja

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Kap: Enrico Birkner
Tel. +49 37124081101
Email: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Is-Sassonja-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Kap: Antje Specht

Rappreżentant fi ħdan l-assoċjazzjoni federali (BAG): Corinna Rudloff
Tel. +49 3455141625/1855

Fax +49 3455141012/1719

Email: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Kap: Thorsten Wilke
Tel. +49 4319882617
Fax +49 4319882618
Email: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Kap: Martina Reinhardt

Tel. +49 361573411300

Fax +49 361573411830

Email: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Ir-rikors għall-kunsens relatat mat-tqegħid ta’ minuri minn Stat Membru ieħor tal-UE (bl-eċċezzjoni tad-Danimarka) jintbagħat permezz tal-awtorità ċentrali tal-Istat Membru tal-UE l-ieħor lill-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja (Bundesamt für Justiz) fil-Ġermanja, li mbagħad jgħaddi r-rikors lill-uffiċċju kompetenti Ġermaniż għall-benesseri taż-żgħażagħ.

L-uffiċċju għall-benesseri taż-żgħażagħ Ġermaniż li jkollu l-kompetenza lokali għandu ġeneralment jilqa’ t-talba f'konformità mal-Artikolu 46(1) IntFamRVG jekk

 1. it-twettiq tat-tqegħid maħsub fil-Ġermanja jkun fl-aħjar interess tal-minuri, b’mod partikolari minħabba li jkollu konnessjoni partikolari mal-Ġermanja;
 2. l-awtorità fil-pajjiż ta’ oriġini tal-minuri tkun issottomettiet rapport u, jekk ikun meħtieġ, ċertifikati mediċi jew valutazzjonijiet li jistabbilixxu r-raġunijiet għat-tqegħid maħsub;
 3. il-minuri nstema’ bħala parti mill-proċedimenti barranin fil-pajjiż ta’ oriġini tal-minuri, sakemm ma deherx li seduta ma tkunx xierqa fid-dawl tal-età jew il-maturità tal-minuri Smigħ li jkun xieraq għall-età u l-istadju tal-iżvilupp tal-minuri u li jittratta s-suġġett tat-tqegħid fil-Ġermanja ġeneralment jitqies bħala meħtieġ mill-età ta’ tliet snin;
 4. l-istituzzjoni jew il-familja tar-rispett xierqa tkun tat il-kunsens tagħha u ma jkunx hemm raġunijiet biex wieħed ma jipproċedix bit-tqegħid;
 5. tkun ingħatat jew ġiet imwiegħda approvazzjoni meħtieġa skont il-liġi dwar il-barranin, u
 6. ikunu saru arranġamenti rigward min għandu jerfa’ l-ispejjeż (inkluża assigurazzjoni tas-saħħa suffiċjenti).

L-uffiċċju għall-benesseri taż-żgħażagħ irid ikollu l-għoti intenzjonat tal-kunsens approvat mill-qorti tal-familja (Familiengericht) fis-sede tal-qorti reġjonali superjuri (Oberlandesgericht) li fil-ġuriżdizzjoni tagħha jkun se jitqiegħed il-minuri qabel ma jinnotifika lill-awtorità barranija rikjedenti bil-kunsens (l-Artikolu 47(1), l-ewwel sentenza, IntFamRVG).

Wara li l-approvazzjoni tkun ingħatat jew ġiet miċħuda, l-uffiċċju kompetenti Ġermaniż għall-benesseri taż-żgħażagħ jinforma lill-awtorità barranija rikjedenti, lill-awtorità ċentrali Ġermaniża u lill-istituzzjoni jew lill-familja tar-rispett fejn ikun se jitqiegħed il-minuri, bid-deċiżjoni finali motivata (l-Artikolu 46(5) IntFamRVG).

Huma meħtieġa l-informazzjoni u l-evidenza li ġejjin:

 • l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon tal-awtorità barranija kompetenti li tqiegħed lill-minuri
 • l-isem, id-data tat-twelid u n-nazzjonalità tal-minuri (kopja tal-karta tal-identità jew taċ-ċertifikat tat-twelid)
 • id-durata (maħsuba) tat-tqegħid
 • raġunijiet/bażi f’opinjoni esperta għal tqegħid b’mod ġenerali u tqegħid fil-Ġermanja b’mod partikolari (inklużi kwalunkwe deċiżjonijiet preċedenti minn qorti)
 • informazzjoni dwar l-istat tas-saħħa tal-minuri (jekk disponibbli: ċertifikati/valutazzjonijiet mediċi)
 • l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon tal-istituzzjoni tal-fostering/il-familja tar-rispett riċeventi fil-Ġermanja
 • il-qbil tal-istituzzjoni tal-fostering/tal-familja tar-rispett mat-tqegħid tal-minuri
 • jekk disponibbli: id-determinazzjoni tal-idoneità għall-fostering/il-liċenzja tal-fostering tal-familja tar-rispett riċeventi jew il-liċenzja operattiva tal-istituzzjoni riċeventi skont il-liġi Ġermaniża
 • id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i li jkollhom il-kustodja
 • evidenza li l-minuri nstema’ bħala parti mill-proċedimenti barranin fil-pajjiż ta’ oriġini tal-minuri, sakemm ma jidhirx li seduta ma tkunx xierqa fid-dawl tal-età jew il-maturità tal-minuri
 • evidenza ta’ kjarifika ta’ min se jassumi l-ispejjeż
 • evidenza tal-assigurazzjoni tas-saħħa/għar-responsabbiltà tal-minuri

L-informazzjoni u l-evidenza kollha jridu jiġu tradotti bil-Ġermaniż.

Huwa riżervat id-dritt li jintalbu aktar informazzjoni u/jew dokumenti f’xi każ individwali.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Le.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Ma nafu b’ebda arranġamenti tali.

Aħna konxji ta’ ftehim bejn l-uffiċċju għall-benesseri taż-żgħażagħ tal-awtorità reġjonali tar-Rheinland (Landschaftsverband) u l-Gvern tal-komunità li titkellem bil-Ġermaniż fil-Belġju.

L-aħħar aġġornament: 31/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.