Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Lussemburgu
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

L-awtorità ċentrali maħtura skont l-Artikolu 103 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 hija wkoll l-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni minn qabel tat-tqegħid ta’ minuri fil-Lussemburgu:

Il-Prosekutur Pubbliku tal-Istat (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 – 2335

Faks: (+352) 47 05 50

Email: parquet.general@justice.etat.lu

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Tapplika l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 82 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019.

L-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti trid tibgħat lill-Awtorità Ċentrali tal-Lussemburgu talba għal kunsens li tinkludi rapport dwar il-minuri flimkien mar-raġunijiet għat-tqegħid propost fil-Lussemburgu, u kwalunkwe informazzjoni oħra li tqis rilevanti, bħat-tul ta’ żmien mistenni tat-tqegħid.

It-talba u kwalunkwe dokument addizzjonali jridu jkunu akkumpanjati minn traduzzjoni għall-Franċiż, il-Ġermaniż jew l-Ingliż.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Le.

Fl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1111, l-istess sistema tapplika għat-tqegħid ta’ minuri fil-Lussemburgu f’foster care (famille d’accueil) jew fid-dar ta’ persuna affidabbli (personne digne de confiance) u teħtieġ konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel mill-Awtorità Ċentrali tal-Lussemburgu.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Le.

L-aħħar aġġornament: 11/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.