Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Slovakkja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Iċ-Ċentru għall-Protezzjoni Legali Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

Posta elettronika: info@cipc.gov.sk

Web:     http://www.cipc.gov.sk

Lingwi: Is-Slovakk, iċ-Ċek u l-Ingliż

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

L-awtorità ċentrali tal-istat rikjedenti tipprovdi dan li ġej lill-awtorità ċentrali tar-Repubblika Slovakka:

  1. rapport dwar il-minuri li jkun fih:

- data li tidentifika l-minuri, il-ġenituri u l-qraba, u fejn jinsabu

- ir-raġunijiet għall-intervent tas-servizzi soċjali u sommarju tal-miżuri meħuda,

- informazzjoni dwar l-iżvilupp fiżiku, psikoloġiku u soċjali attwali tal-minuri,

- informazzjoni dwar il-bżonnijiet speċjali tal-minuri, inkluż rapport mediku jekk il-minuri jkollu kundizzjoni medika,

- l-opinjoni tal-minuri u tal-ġenituri,

- informazzjoni dwar il-kuntatti bejn il-minuri u l-ġenituri u l-qraba tiegħu,

  1. ir-raġunijiet għat-tqegħid jew it-tutela proposta,
  2. id-dewmien previst tat-tqegħid,
  3. l-arranġamenti għall-kuntatt mal-ġenituri, qraba oħrajn jew persuni oħrajn li l-minuri għandu relazzjoni mill-qrib magħhom, jew ir-raġunijiet għaliex tali kuntatt mhuwiex ikkontemplat fid-dawl tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.
  4. kwalunkwe superviżjoni prevista tal-miżura,
  5. informazzjoni dwar kwalunkwe finanzjament ikkontemplat,
  6. kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

L-awtorità ċentrali tar-Repubblika Slovakka se tibgħat it-talba, flimkien mal-annessi tagħha, liċ-Ċentru għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Familja (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), fejn tistaqsi jekk jistax jingħata l-kunsens meħtieġ.

Bħala regola, il-kunsens għandu jingħata jekk:

  • it-tqegħid ikun fl-aħjar interessi tal-minuri,
  • il-minuri nstema’ fil-proċedimenti barra mill-pajjiż, minbarra meta dan ma jkunx xieraq minħabba l-età jew il-grad ta’ maturità tal-minuri,
  • l-awtorità kompetenti jew il-persuna fiżika li l-minuri jkun fdat lilha tkun tat il-kunsens tagħha u ma jkun hemm l-ebda raġuni kontra tali tqegħid.

Meta minuri jitqiegħed f’ċentru għat-tfal u l-familji, il-kompitu speċifiku taċ-Ċentru jkun li jagħżel faċilità xierqa għall-indukrar tat-tfal fis-Slovakkja u li jiżgura post għall-minuri fil-faċilità kkonċernata.

Iċ-Ċentru għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Familja jibgħat ir-rakkomandazzjoni tiegħu li jingħata jew ma jingħatax il-kunsens, liċ-Ċentru għall-Protezzjoni Legali Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ, li jagħti jew jirrifjuta li jagħti l-kunsens abbażi tal-evidenza miksuba. Id-deċiżjoni, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet, tintbagħat lill-awtorità ċentrali rikjedenti, liċ-ċentru tal-familja u t-tfal li l-minuri jkun se jitqiegħed magħhom, jew lill-persuna fiżika li l-minuri jkun se jiġi fdat lilha. Ma hemm l-ebda rimedju ġudizzjarju kontra din id-deċiżjoni.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Iva, fil-każ ta’ tqegħid ma’ wieħed min-nanniet, ma’ wieħed mill-aħwa tal-minuri jew ma’ wieħed mill-aħwa ta’ ġenitur tal-minuri (ara l-kumment tas-Slovakkja dwar l-Artikolu 82(2)).

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Le.

L-aħħar aġġornament: 06/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.