Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De instemming moet worden verleend door het bureau voor jeugdzorg (Landesjugendamt) in de deelstaat waar het kind geplaatst zou moeten worden. Duitsland heeft zestien deelstaten en zeventien bureaus voor jeugdzorg (één voor elke deelstaat en twee voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voor een lijst van adressen zie http://www.bagljae.de/). Als er nog geen concreet voorstel is gedaan voor de locatie waar de minderjarige moet worden geplaatst, bepaalt de Duitse centrale autoriteit met het ressort van welk bureau voor jeugdzorg de nauwste verbondenheid bestaat. Subsidiair is de deelstaat Berlijn bevoegd (artikel 45 van de wet tot uitvoering van bepaalde rechtsinstrumenten op het gebied van het internationaal familierecht (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts, IntFamRVG).

Deelstaat

Adres

Telefoon, fax, e-mailadres, website

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart, Duitsland

Hoofd: Gerald Häcker
Tel.: +49 7116375-401
Fax: +49 7116375-449
E-mail: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Beieren

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München, Duitsland

Hoofd: Hans Reinfelder

Tel.: +49 891261-04

Fax: +49 891261-2412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlijn

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlijn, Duitsland

Hoofd: Nog niet bekend

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:
Dr Sabine Skutta

Tel.: +49 3090227-5580

Fax: +49 3090227-5011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam, Duitsland

Hoofd: Volker-Gerd Westphal
Tel.: +49 331866-3700
Fax: +49 33127548-490
E-mail: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen, Duitsland

Hoofd: Christiane Schrader

Tel.: +49 421361-0

Fax: +49 421496-4401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg, Duitsland

Hoofd: Gabriele Scholz
Fax: +49 404279-61745
E-mail: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Vertegenwoordiger: Henriette Brandt

Tel.: +49 4042863-5019

Fax: +49 404279-63377

E-mail: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden, Duitsland

Hoofd: Cornelia Lange

Tel.: +49 6113219-3248/3249

Fax: +49 611817-3260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:

Susanne Rothenhöfer

Tel.: +49 6113219-3433

Fax: +49 61132719-3433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Voorpommeren

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Voorpommeren

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin, Duitsland

Hoofd: Nils Voderberg

Contactgegevens: Nog niet bekend
Tel.: +49 385396899-40
Fax: +49 385396899-19
E-mail: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Nedersaksen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover, Duitsland

Hoofd: Silke Niepel
Tel.: +49 51189701-303

Fax: +49 51189701-330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Noordrijn-Westfalen

(Rijnland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln, Duitsland

Hoofd: Nog niet bekend
Tel.: +49 221809-4002
Fax: +49 221809-4009
E-mail: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Noordrijn-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster, Duitsland

Hoofd: Birgit Westers
Tel.: +49 251591-01

Fax: +49 251591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rijnland-Palts

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz, Duitsland

Hoofd: Iris Egger-Otholt
Tel.: +49 6131967-289
Fax: +49 6131967-365
E-mail: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland:

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken, Duitsland

Hoofd: Hubert Meusel

Tel.: +49 681501-2057

Fax: +49 681501-3416

E-mail: h.meusel@soziales.saarland.de

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg:
Annette Reichmann
Tel.: +49 681501-3532
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz, Duitsland

Hoofd: Enrico Birkner
Tel.: +49 37124081-101
Courriel: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale), Duitsland

Hoofd: Antje Specht

Vaste vertegenwoordiger in het federaal samenwerkingsverband van bureaus voor jeugdzorg: Corinna Rudloff
Tel.: +49 345514-1625/1855

Fax: +49 345514-1012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Sleeswijk-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel, Duitsland

Hoofd: Thorsten Wilke
Tel.: +49 431988-2617
Fax: +49 431988-2618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt, Duitsland

Hoofd: Martina Reinhardt

Tel.: +49 361573411-300

Fax: +49 361573411-830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Het verzoek om instemming met de plaatsing van een minderjarige uit een andere EU-lidstaat (met uitzondering van Denemarken) wordt via de centrale autoriteit van die lidstaat naar het federaal bureau voor Justitie (Bundesamt für Justiz) in Duitsland gezonden, dat het verzoek vervolgens doorzendt naar het bevoegde bureau voor jeugdzorg.

Het bureau voor jeugdzorg dat ter plaatse bevoegd is, geeft overeenkomstig artikel 46, lid 1, IntFamRVG, instemming aan het verzoek indien

 1. plaatsing in Duitsland in het belang van het kind is, in het bijzonder omdat het kind een bijzondere band met Duitsland heeft;
 2. de buitenlandse autoriteit een bericht en, voor zover noodzakelijk, medische attesten of beoordelingen heeft ingediend waaruit de redenen van de voorgenomen plaatsing blijken;
 3. het kind tijdens de buitenlandse procedure is gehoord, tenzij het horen van het kind gezien zijn/haar leeftijd of maturiteit ongepast lijkt (een zitting die is afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsgraad van het kind wordt in de regel noodzakelijk geacht vanaf de leeftijd van drie jaar);
 4. de betreffende inrichting of het pleeggezin instemming heeft verleend en niets zich tegen de plaatsing verzet;
 5. een eventuele volgens het vreemdelingenrecht vereiste goedkeuring is gegeven of toegezegd;
 6. afspraken zijn gemaakt over wie welke kosten draagt (inclusief een toereikende ziekteverzekering).

Voordat het bureau voor jeugdzorg de verzoekende buitenlandse autoriteit van zijn instemming kennis kan geven, moet het eerst de goedkeuring krijgen van de familierechter (Familiengericht) in de plaats van vestiging van de hoogste rechterlijke instantie in de betreffende deelstaat (Oberlandesgericht) binnen het rechtsgebied waarvan het kind wordt geplaatst (artikel 47, lid 1, eerste zin, IntFamRVG).

Nadat die goedkeuring is verleend c.q. geweigerd, stelt het bureau voor jeugdzorg de verzoekende buitenlandse autoriteit, de Duitse centrale autoriteit en de inrichting/het pleeggezin waar het kind moet worden geplaatst, in kennis van de gemotiveerde, definitieve beslissing (artikel 46, lid 5, IntFamRVG).

De volgende informatie en bewijsstukken moeten worden verstrekt:

 • naam, adres en telefoonnummer van de bevoegde buitenlandse autoriteit die het kind plaatst;
 • naam, geboortedatum en nationaliteit van het kind (kopie van identiteitsbewijs of geboorteakte);
 • (beoogde) duur van plaatsing;
 • redenen/professionele gronden voor plaatsing in het algemeen en plaatsing in Duitsland in het bijzonder (met inbegrip van eventuele eerdere rechterlijke beslissingen);
 • informatie over de gezondheidstoestand van het kind (voor zover beschikbaar: medische attesten/beoordelingen);
 • naam, adres en telefoonnummer van de inrichting/het pleeggezin in Duitsland waar het kind wordt geplaatst;
 • instemming van de inrichting/het pleeggezin met de plaatsing van het kind;
 • voor zover beschikbaar: verklaring waaruit blijkt dat het pleeggezin geschikt is/toestemming heeft voor het geven van pleegzorg, respectievelijk een bedrijfsvergunning van de ontvangende inrichting overeenkomstig Duits recht;
 • contactgegevens van de persoon/personen die met de zorg voor het kind is/zijn belast;
 • bewijs dat het kind tijdens de buitenlandse procedure is gehoord, tenzij het horen van het kind gezien zijn/haar leeftijd of maturiteit ongepast lijkt;
 • bewijs waaruit blijkt dat duidelijkheid bestaat over wie welke kosten draagt;
 • bewijs van de ziekte-/aansprakelijkheidsverzekering van het kind.

Alle informatie en bewijsstukken moeten in het Duits zijn vertaald.

Het bureau voor jeugdzorg behoudt zich het recht voor om per geval om aanvullende informatie en/of documenten te vragen.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Er zijn geen regelingen van die aard bekend.

Er bestaat een overeenkomst tussen het bureau voor jeugdzorg van de regionale autoriteit in Rijnland (Landschaftsverband Rheinland) en de regering van de Duitstalige Gemeenschap van België.

Laatste update: 31/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.