Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Zgodę wydaje Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Landesjugendamt) właściwy dla kraju związkowego, w którym planuje się dokonać umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Niemcy składają się z 16 krajów związkowych, w których działa 17 Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży (po jednym w każdym kraju związkowym poza Nadrenią Północną-Westfalią, gdzie znajdują się dwa takie urzędy. Wykaz adresów tych urzędów opublikowano pod adresem: http://www.bagljae.de/). Jeżeli nie zaproponowano żadnego konkretnego miejsca, w którym należałoby umieścić dziecko, czynnikiem rozstrzygającym jest obszar podlegający właściwości Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży, z którym – zdaniem niemieckiego organu centralnego – dziecko jest najściślej związane. Alternatywnie właściwy jest kraj związkowy Berlin (§ 45 ustawy o wdrażaniu określonych aktów prawnych w obszarze międzynarodowego prawa rodzinnego – Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts – ustawa o międzynarodowym prawie rodzinnym – IntFamRVG).

Kraj związkowy

Adres

Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, strona internetowa

Badenia-Wirtembergia

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Kierownik: Gerald Häcker
Tel.: +49 7116375401
Faks: +49 7116375449
E-mail: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bawaria

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Kierownik: Hans Reinfelder

Tel. +49 89126104

Faks: +49 8912612412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Kierownik: zostanie wkrótce ogłoszony

Stała przedstawiciel w ramach stowarzyszenia federalnego (BAG):
Dr Sabine Skutta

Tel. +49 30902275580

Faks: +49 30902275011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburgia

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107,

14473 Potsdam

Kierownik: Volker-Gerd Westphal
Tel.: +49 3318663700
Faks: +49 33127548490
E-mail: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brema

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Kierownik: Christiane Schrader

Tel. +49 4213610

Faks: +49 4214964401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Kierownik: Gabriele Scholz

Faks: +49 40427961745
E-mail: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Przedstawiciel: Henriette Brandt

Tel. +49 40428635019

Faks: +49 40427963377

E-mail: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hesja

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Kierownik: Cornelia Lange

Tel.: +49 61132193248 lub 3249

Faks: +49 6118173260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

 

Stała przedstawiciel w ramach stowarzyszenia federalnego (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. +49 61132193433

Faks: +49 611327193433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Kierownik: Nils Voderberg

Osoba wyznaczona do kontaktów: zostanie wkrótce ogłoszona
Tel.: +49 38539689940
Faks: +49 38539689919
E-mail:

voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolna Saksonia

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Kierownik: Silke Niepel
Tel.: +49 51189701303

Faks: +49 51189701330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nadrenia Pn.-Westfalia

(Nadrenia)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Kierownik: zostanie wkrótce ogłoszony
Tel.: +49 2218094002
Faks: +49 2218094009
E-mail:LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nadrenia Pn.-Westfalia

(Westfalia-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Kierownik: Birgit Westers
Tel.: +49 25159101

Faks: +49 251591275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Nadrenia-Palatynat

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Kierownik: Iris Egger-Otholt
Tel.: +49 6131967289
Faks: +49 6131967365
E-mail: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saara

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Kierownik: Hubert Meusel

Tel. +49 6815012057

Faks: +49 6815013416

E-mail: h.meusel@soziales.saarland.de

 

Stała przedstawiciel w ramach stowarzyszenia federalnego (BAG):
Annette Reichmann
Tel.: +49 6815013532
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-Mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saksonia

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Kierownik: Enrico Birkner
Tel.: +49 37124081101
E-mail: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saksonia-Anchalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Kierownik: Antje Specht

Przedstawiciel w ramach stowarzyszenia federalnego (BAG): Corinna Rudloff
Tel.: +49 3455141625/1855

Faks: +49 3455141012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Szlezwik-Holsztyn

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Kierownik: Thorsten Wilke
Tel.: +49 4319882617
Faks: +49 4319882618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Turyngia

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Kierownik: Martina Reinhardt

Tel. +49 361573411300

Faks: +49 361573411830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Wniosek o udzielenie zgody na umieszczenie małoletniego z innego państwa członkowskiego UE (z wyjątkiem Danii) w pieczy zastępczej należy przesłać do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz) w Niemczech za pośrednictwem organu centralnego innego państwa członkowskiego UE, który następnie przekaże wniosek właściwemu niemieckiemu Urzędowi ds. Dzieci i Młodzieży.

Właściwy miejscowo niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży powinien co do zasady uwzględnić wniosek zgodnie z § 46 ust. 1 IntFamRVG, jeżeli:

 1. planowane umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Niemczech służy jego dobru, zwłaszcza z uwagi na fakt, że dziecko jest szczególnie związane z Niemcami;
 2. organy w państwie pochodzenia dziecka przekazały sprawozdanie oraz – w stosownych przypadkach – zaświadczenia lekarskie lub wyniki badań lekarskich uzasadniające planowane umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 3. dziecko przesłuchano w toku postępowania prowadzonego w państwie jego pochodzenia, chyba że jego przesłuchanie wydawało się nieodpowiednie z uwagi na wiek lub stopień dojrzałości. Co do zasady uznaje się, że wszystkie dzieci, które ukończyły 3. rok życia, podlegają obowiązkowi przesłuchania na okoliczność ich umieszczenia w pieczy zastępczej w Niemczech w sposób dostosowany do ich wieku i stopnia rozwoju;
 4. odpowiednia instytucja lub rodzina zastępcza wyraziły zgodę na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej i nie stwierdzono żadnych innych przesłanek przemawiających przeciwko zastosowaniu takiego środka;
 5. udzielono lub obiecano udzielenie zgody wymaganej na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz
 6. przyjęto ustalenia dotyczące przejęcia kosztów (w tym wystarczającego ubezpieczenia zdrowotnego).

Zgoda, której planuje udzielić Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, musi zostać zatwierdzona przez sąd rodzinny (Familiengericht) działający w siedzibie wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht), w którego okręgu dziecko ma zostać umieszczone w pieczy zastępczej, przed poinformowaniem wnioskującego organu państwa trzeciego o udzieleniu zgody (§ 47 ust. 1 zdanie pierwsze IntFamRVG).

Po udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody właściwy niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży przekazuje wnioskującemu organowi państwa trzeciego, niemieckiemu organowi centralnemu i placówce lub rodzinie zastępczej, w której dziecko ma zostać umieszczone, swoją uzasadnioną, ostateczną decyzję (§ 46 ust. 5 IntFamRVG).

W tym kontekście wymagane są następujące informacje i dowody:

 • nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu państwa trzeciego dokonującego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;
 • imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo dziecka (kopia dowodu tożsamości lub odpis aktu urodzenia);
 • (planowany) czas trwania umieszczenia w pieczy zastępczej;
 • powody/przesłanki zawarte w opinii biegłego, uzasadniające umieszczenie w pieczy zastępczej w ujęciu ogólnym lub umieszczenie konkretnie w Niemczech (w tym wszelkie poprzednie orzeczenia sądu);
 • informacje o stanie zdrowia dziecka (jeżeli są dostępne: zaświadczenia lekarskie/wyniki badań lekarskich);
 • imiona i nazwiska/nazwy, adresy oraz numery telefonów przyjmującej placówki opiekuńczo-wychowawczej/członków rodziny zastępczej w Niemczech;
 • zgoda placówki opiekuńczo-wychowawczej/rodziny zastępczej na umieszczenie w niej dziecka;
 • jeżeli są dostępne: informacje pozwalające potwierdzić stosowność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wydania rodzinie zastępczej pozwolenia na objęcie dziecka pieczą zastępczą bądź wydania placówce przyjmującej pozwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z prawem niemieckim;
 • dane kontaktowe osoby wykonującej władzę rodzicielską (osób wykonujących władzę rodzicielską);
 • dowody potwierdzające, że dziecko przesłuchano w toku postępowania prowadzonego w państwie jego pochodzenia, chyba że jego przesłuchanie wydaje się nieodpowiednie z uwagi na wiek lub stopień dojrzałości;
 • dowody wskazujące osobę odpowiedzialną za pokrycie kosztów;
 • dowody potwierdzające objęcie dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym/ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie informacje i dowody należy przetłumaczyć na język niemiecki.

W tym kontekście zastrzega się prawo do wystąpienia w indywidualnych przypadkach o dodatkowe informacje lub dokumenty.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie są znane takie porozumienia ani ustalenia.

Obowiązuje umowa zawarta między Urzędem ds. Dzieci i Młodzieży związku okręgowego Nadrenii (Landschaftsverband) a rządem Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii.

Ostatnia aktualizacja: 31/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.