Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

În temeiul dreptului național sunt posibile diferite scenarii:

a) relocarea în străinătate: În cazul în care două persoane sunt titulari ai încredințării, acestea trebuie, de asemenea, în principiu, să stabilească locul de reședință de comun acord. Acest principiu al acordului reciproc se aplică fără restricții, adică și în cazul unui minor care se mută pe teritoriul Austriei, în special în cazul în care mutarea implică o schimbare semnificativă în viața acestuia. În plus, în special în cazul unui transfer al reședinței în străinătate, părintele care dorește să se mute în străinătate va avea nevoie de consimțământul celuilalt părinte sau de aprobarea instanței. Instanța trebuie să țină seama atât de bunăstarea minorului, cât și de interesele părinților.

În cazul în care un părinte este titularul principal al încredințării ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau printr-un acord, acesta are dreptul exclusiv de a stabili locul de reședință, în conformitate cu articolul 162 alineatul (2) din Codul civil general austriac (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Prin urmare, nu este necesar niciun consimțământ pentru mutarea pe teritoriul Austriei.

Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența actuală în astfel de cauze – în special în cazul în care schimbarea reședinței unui minor este un eveniment major – părintele care este titular principal al încredințării trebuie, de asemenea, să îl informeze pe celălalt părinte și să țină seama de bunăstarea minorului. În plus, schimbarea reședinței nu ar trebui să afecteze în mod semnificativ exercitarea autorității părintești de către celălalt părinte. Această restricție se aplică în special în cazul mutării în străinătate.

Același lucru este valabil și pentru asistenții maternali cărora li s-a încredințat copilul; cu toate acestea, acest lucru se întâmplă rar în practică, întrucât dreptul privind încredințarea rămâne, de obicei, la autoritatea pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) plasarea în centre de plasament sau la asistenți maternali: plasarea cu consimțământul titularului (titularilor) încredințării (în general, părinții) trebuie doar să fie în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale legislației aplicabile privind protecția copiilor și a adolescenților, nefiind necesară o hotărâre judecătorească. Cu toate acestea, plasarea fără consimțământul titularului (titularilor) încredințării face obiectul controlului judiciar al instanței, ca măsură de urgență în sensul articolului 211 din ABGB.

c) plasarea într-un alt stat membru: în cazul în care o instanță sau o autoritate competentă [în sensul articolului 2 alineatul (2) prima teză din Regulamentul Bruxelles IIb] preconizează plasarea unui minor [și anume o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani, conform articolului 2 alineatul (2) teza 6 din Regulamentul Bruxelles IIb] într-un alt stat membru, aceasta trebuie să obțină în prealabil aprobarea autorității competente din respectivul alt stat membru în temeiul articolului 82 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles IIb. Plasarea va fi dispusă sau organizată numai după ce autoritatea competentă din statul membru solicitat a aprobat această plasare (articolul 5 din Regulamentul Bruxelles IIb). Cerința aprobării prealabile este o consecință firească a dispozițiilor legale ale UE menționate anterior.

Prin urmare, cererile de aprobare trebuie transmise, în general, prin intermediul autorității centrale a statului membru solicitant, autorității centrale a statului membru solicitat în care urmează să fie plasat minorul [articolul 82 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles IIb]. Procedura de obținere a aprobării în fiecare caz este reglementată de legislația națională a statului membru în cauză.

Atât timp cât nu este necesară nicio aprobare (a se vedea punctul 3) sau nu au fost adoptate alte măsuri administrative (a se vedea punctul 4), cererile de aprobare trebuie transmise prin intermediul autorității centrale, autorității pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor (a se vedea punctul 2).

Austria are nouă provincii federale care acționează ca autorități pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor prin intermediul mai multor organisme, de exemplu, Cabinetul guvernului provincial (Amt der Landesregierung), autoritatea municipală (Magistrat), autoritatea districtuală (Bezirkshauptmannschaft). Aprobarea pentru plasările transfrontaliere este dată de autoritățile pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor din zona în care va avea loc plasarea.

Provincie

Adresă

Persoană de contact:

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Burgenland)

Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit (Departamentul 6 - Afaceri Sociale și Sănătate)

Kinder- und Jugendhilfe (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Carinția

Amt der Kärntner Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Carinția)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Departamentul 4 - Securitate socială)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Austria Inferioară

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Austria Inferioară)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Sănătate și Afaceri Sociale)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Austria Superioară

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Austria Superioară)

Guvernul regional

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Departamentul de Afaceri Sociale și Sănătate)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Salzburg)

Kinder- und Jugendhilfe (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Stiria

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Stiria)

Kinder- und Jugendhilfe (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Tirol)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Departamentul pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Vorarlberg)

Fachbereich Jugend und Familie (Departamentul pentru tineret și familie)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Viena

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Departamentul pentru tineret și familie)

Rüdengasse 11

1030 Viena

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Procedura de consultare trebuie adresată autorității competente pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor prin intermediul autorității centrale - Ministerul Federal al Justiției. Autoritatea centrală transmite cererea către autoritatea pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor din provincia în care este planificat să aibă loc plasarea (a se vedea punctul 1). Toate detaliile și documentele justificative trebuie traduse în limba germană.

În temeiul articolului 82 din Regulamentul Bruxelles IIb, cererea trebuie să includă un raport privind minorul și motivele plasării sau ale îngrijirii propuse, informații privind eventuala finanțare preconizată și orice alte informații considerate relevante.

Toate autoritățile pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor consideră că sunt relevante următoarele informații:

 • detalii privind minorul, membrii familiei (părinți, frați/surori etc.) și titularii încredințării;
 • motivele pentru care plasarea este în interesul superior al minorului, de exemplu pentru că minorul are o legătură specială cu Austria;
 • data plasării și durata preconizată;
 • detalii privind instituția/familia substitutivă (adresă, date de contact) în care urmează să fie plasat minorul;
 • aprobarea instituției sau consimțământul asistentului/asistenților maternal(i);
 • detalii complete privind organismul competent din statul membru solicitant, inclusiv date de contact;
 • un acord cu caracter obligatoriu din partea autorității solicitante privind suportarea cheltuielilor;
 • dovada asigurării de sănătate sau a asigurării sociale;

Autoritățile competente pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor consideră că cerințele și informațiile prezentate în continuare sunt, de asemenea, relevante pentru acordarea aprobării, dar își rezervă dreptul de a solicita informații și/sau documente suplimentare de la caz la caz.

Cerințe

Documente necesare

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Burgenland)

 • Informații cu privire la problema în cauză (obiective, constatări, evaluări, certificate, hotărâri judecătorești)
 • Declarație de consimțământ din partea titularului (titularilor) încredințării

Amt der Kärntner Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Carinția)

 • Caracterul adecvat al familiei substitutive
 • Aprobare necesară în temeiul legii privind imigrația
 • Consimțământul minorului și al titularul (titularii) încredințării
 • Prezentare generală a asistenței acordate până în prezent cu privire la creșterea copilului
 • Constatări, diagnostice, evaluări
 • Dreptul de vizită existent
 • Eventuale hotărâri judecătorești
 • Hotărârea prin care se dispune încredințarea însoțită de mențiunea: Odată cu plasarea... în..., responsabilitatea îngrijirii și a creșterii este transferată instituției/familiei substitutive.
 • Copia cardului electronic

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Austria Inferioară)

 • Necesare pentru bunăstarea minorului și/sau există o persoană de referință în Austria Inferioară pentru bunăstarea minorului
 • Centru de îngrijire adecvat
 • Recunoașterea standardelor profesionale din Austria Inferioară
 • Revizuirea periodică de către autoritatea solicitantă a planului de sprijin, inclusiv a obiectivelor privind creșterea copilului
 • Declarația unei persoane de contact în cazul în care devine necesară încetarea măsurii
 • Rapoartele actuale privind dezvoltarea fizică, emoțională, socială, școlară/profesională
 • Constatările medicale actuale
 • Copia documentelor esențiale ale minorului, card electronic
 • Informații privind tratamentele farmaceutice
 • Planul de sprijin, inclusiv sprijinul acordat până în prezent
 • Descrierea problemei, diagnosticul social și psihologic, stabilirea obiectivelor, durata și prognoza măsurii
 • Consemnarea audierii minorului cu privire la măsura planificată
 • Consimțământul scris al titularului (titularilor) încredințării
 • Acord privind modul de organizare a eventualului drept de vizită

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Austria Superioară)

 • Statutul de rezident prestabilit
 • Repartizarea clară a responsabilităților între statul membru solicitant (tipul, amploarea și plata) și statul membru solicitat (supravegherea instituției)
 • Recunoașterea de către autoritatea solicitantă a standardelor profesionale din Austria Superioară
 • Prezentare generală a asistenței acordate până în prezent cu privire la creșterea copilului
 • Constatări, diagnostice, rapoarte, evaluări
 • Consemnarea audierii minorului
 • Prezentare generală a dreptului de vizită al părinților biologici
 • Consimțământul formal al titularul (titularii) încredințării
 • Hotărâri judecătorești
 • Copia documentelor esențiale ale minorului

Amt der Salzburger Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Salzburg)

 • Aprobarea autorității locale competente pentru bunăstarea copiilor și a tinerilor în cazul plasării
 • Prezentare generală a asistenței acordate până în prezent cu privire la creșterea copilului
 • Constatări medicale/psihiatrice, diagnostice, evaluări
 • Consemnarea audierii minorului
 • Prezentare generală a dreptului de vizită al părinților biologici
 • Consimțământul formal al titularul (titularii) încredințării
 • Hotărâri judecătorești
 • Copia cardului electronic al minorului

Amt der Steiermärkischen (Cabinetul guvernului provincial din Stiria)

 • Statutul de rezident prestabilit
 • Consimțământul acordat de tutorii legali
 • Hotărâri judecătorești
 • Constatări medicale
 • Raport de predare din partea autorității solicitante competente (istoric, situația socială și familială actuală, descrierea problemelor și a resurselor, concluzii și previziuni din partea lucrătorului social, îndeplinirea obiectivelor, o scurtă evaluare)

Amt der Tiroler Landesregierung (Biroul guvernului provincial din Tirol)

 • Planul de sprijin, istoricul cazului și măsurile aplicate până în prezent
 • Orice rapoarte relevante, evaluări psihologice etc.
 • Consimțământul scris al titularului (titularilor) încredințării
 • Dovada consimțământului minorului aflat în îngrijire – cu excepția cazului în care o audiere pare inadecvată din cauza vârstei minorului sau a gradului de maturitate (dovedit) al acestuia
 • Copie după actul de identitate al minorului
 • Situația viitoare a minorului la întoarcere

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Cabinetul guvernului provincial din Vorarlberg)

 • Hotărârea prin care se dispune încredințarea însoțită de mențiunea: Odată cu plasarea... în..., responsabilitatea îngrijirii și a creșterii este transferată instituției/familiei substitutive.
 • Sprijin acordat până în prezent cu privire la creșterea copilului
 • Acord privind planul de sprijin; Perspective
 • Constatările/diagnosticul psihiatrului/psihologului pentru copii și tineri
 • Audierea minorului
 • Consimțământul titularului (titularilor) încredințării

Magistrat der Stadt Wien (Autoritatea municipală a orașului Viena)

 • Constatări, diagnostice, rapoarte, evaluări
 • Consemnarea audierii minorului
 • Aprobare necesară în temeiul legii privind imigrația

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

La fel ca în cazul plasării la un părinte [articolul 82 alineatul (1) din Regulamentul Bruxelles IIb], nu este necesar consimțământul pentru plasarea în Austria la următoarele rude apropiate:

 • bunici;
 • frați și surori ai/ale părinților;
 • frații/surori adulți/adulte ai/ale minorului.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Autoritatea centrală nu are cunoștință de astfel de acorduri.

Ultima actualizare: 10/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.