Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Autoritatea competentă care trebuie să își dea aprobarea prealabilă pentru plasarea transfrontalieră a copilului sunt Serviciile de Asistență Socială din cadrul Secretariatului de Stat pentru Protecția Socială, care au următoarele date de contact:

Adresă: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Telefon: +357 22406602 / +357 22406655

E-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Site web: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Limbi: greacă și engleză

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Toate cererile se adresează autorității centrale a Republicii Cipru, și anume Ministerul Justiției și Ordinii Publice.

Odată cu cererea de aprobare a plasamentului unui copil, autoritatea solicitantă trebuie să trimită următoarele informații, însoțite de o traducere oficială în limba greacă:

1) un raport privind copilul, care să conțină:

  • datele de identificare ale copilului, ale părinților și ale rudelor acestuia și locul unde se află aceștia;
  • motivele pentru care se solicită intervenția Serviciilor de Asistență Socială și un rezumat al măsurilor luate de autoritatea solicitantă;
  • informații privind dezvoltarea fizică, psihologică și socială a copilului;
  • informații privind nevoile speciale ale copilului, inclusiv un raport medical în cazul în care copilul are o afecțiune medicală, și privind eventualele sale cerințe educaționale speciale;
  • opinia copilului (dacă este cazul) și opinia părinților;
  • informații privind contactele personale dintre copil și părinții și rudele sale;

2) motivele plasamentului sau ale îngrijirii propuse;

3) durata estimată a plasamentului;

4) modalitățile de contact cu părinții, cu alte rude sau cu alte persoane cu care copilul are o relație apropiată sau motivele pentru care un astfel de contact nu este recomandat;

5) eventuala supraveghere preconizată a măsurii;

6) o declarație scrisă a persoanei fizice sau juridice care deține custodia copilului sau a altui organism competent care suportă toate costurile aferente plasării și cazării copilului;

7) hotărârile instanțelor judecătorești sau deciziile altor autorități cu privire la copil, dacă este cazul;

8) orice alte informații pertinente.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Nu există nicio excepție de la obligația de a obține consimțământul pentru plasamentul transfrontalier la rude apropiate. Consimțământul este necesar în toate cazurile.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu există astfel de acorduri sau înțelegeri.

Ultima actualizare: 20/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.