Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Autoritatea competentă să aprobe plasarea copiilor în scopul procedurii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului este autoritatea centrală a Republicii Cehe în sensul regulamentului respectiv, și anume Oficiul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), în temeiul articolului 35 alineatul (2) litera (k) din Legea nr. 359/1999 privind protecția socială și juridică a copiilor, astfel cum a fost modificată.

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

În cazul în care este informat cu privire la un copil și i se solicită să emită un aviz, Oficiul examinează întotdeauna istoricul familial din Republica Cehă pentru a stabili dacă există rude sau persoane apropiate copilului în Republica Cehă capabile și dispuse să se ocupe de acesta și le evaluează prin intermediul autorității responsabile cu protecția socială și juridică a copiilor. În cazul în care nu există rude sau persoane apropiate disponibile, se examinează, de asemenea, posibilitatea plasării copilului într-o familie substitutivă (sau, în cazuri extreme, într-o instituție de tip rezidențial). În cazul în care un copil poate fi plasat în mod corespunzător în Republica Cehă, Oficiul notifică autoritatea solicitantă (instanța, autoritatea centrală, autoritatea străină responsabilă cu protecția socială și juridică a copiilor etc.), precum și ambasada (după caz) și propune o soluție. În cadrul procedurilor administrative, Oficiul aprobă, de asemenea, plasarea specifică a unui copil.

În cazul în care o autoritate străină decide cu privire la plasarea unui copil în Republica Cehă, este necesar să se convină asupra transferului și transportului copilului. În cazul în care copilul nu poate fi adus de îngrijitorii săi actuali sau preluat în străinătate de viitorii săi îngrijitori, este posibil ca transportul copilului să fie organizat în cooperare cu ambasada și cu autoritatea cehă responsabilă cu protecția socială și juridică a copiilor (aplicarea articolului 36 din Legea nr. 359/1999 privind protecția socială și juridică a copiilor, astfel cum a fost modificată).

Un proces de transfer care este cel mai puțin costisitor pentru copil, precum și un regim de aclimatizare trebuie discutate atunci când se negociază cu partenerul străin (autoritatea centrală, autoritatea străină responsabilă cu protecția socială și juridică a copiilor, asistentul maternal străin sau ruda din îngrijirea căreia este transferat copilul). Modul în care este transferat copilul este discutat în prealabil de către Oficiu cu organismul străin competent.

Copilul trebuie să dețină un document de călătorie (un pașaport sau un document de călătorie provizoriu) și, dacă este posibil, un certificat de naștere (dacă este născut într-un alt stat decât Republica Cehă), hotărârea judecătorească, inclusiv certificatul menționat la articolul 36 din Regulamentul Bruxelles II ter sau un alt document care să ateste posibilitatea de a recunoaște hotărârea judecătorească, documentația medicală, inclusiv un card de vaccinare și un card de asigurare, precum și o adeverință de școlarizare.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Nu.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu.

Ultima actualizare: 11/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.