Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Consiliul de Asigurări Sociale – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Aprobarea se obține prin depunerea unei cereri la Consiliul de Asigurări Sociale și, în special, prin furnizarea următoarelor informații și documente:

 1. numele, data nașterii, cetățenia și limba maternă a copilului;
 2. o evaluare a eventualelor nevoi de asistență ale copilului, inclusiv informații privind starea fizică și de sănătate a copilul pe plan psihologic, emoțional, cognitiv, educațional și economic;
 3. împrejurările care au condus la plasament și motivele pentru care plasamentul are loc în Estonia;
 4. durata estimată a plasamentului;
 5. un rezumat al opiniei copilului sau, în cazul în care nu se prezintă opinia copilului, o expunere a motivelor pentru care nu s-a efectuat acest demers;
 6. informații referitoare la procedurile în curs privind copilul;
 7. informații privind reprezentantul legal al copilului care urmează să fie plasat;
 8. numele, data nașterii, cetățenia și limba maternă a persoanei la care urmează să fie plasat copilul, precum și datele de contact ale acesteia;
 9. o prezentare generală a măsurilor de asistență socială de care copilul va avea nevoie după ce va fi plasat în Estonia;
 10. o prezentare generală a organizării contactelor copilului cu părinții săi și cu alte rude sau persoane apropiate;
 11. informații privind finanțarea plasamentului copilului;
 12. hotărârile judecătorești privind răspunderea părintească față de copilul care urmează să fie plasat;
 13. alte documente relevante.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Nu a existat nicio decizie separată. În cazul în care este necesar plasamentul copilului la o rudă apropiată, nevoile de asistență sociale și de plasament ale copilului trebuie să fie evaluate și justificate în acest context. Nu este necesară aprobare pentru plasamentul unui copil la celălalt părinte în cazul în care acesta are drepturi privind încredințarea.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

În acest stadiu, nu.

Ultima actualizare: 22/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.