Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Autoritatea de tutelă competentă din locul de reședință al tutorelui potențial din Republica Ungară hotărăște dacă, în urma unei examinări preliminare, poate să își dea consimțământul pentru desemnarea persoanei în cauză ca tutore.

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Pentru plasarea unui copil care își are reședința obișnuită în străinătate cu un tutore din Ungaria, autoritatea de tutelă competentă din locul de reședință al tutorelui potențial analizează, la cererea Ministerului de Interne (Belügyminisztérium), în urma unei cereri a autorității centrale de tutelă din statul străin solicitant, dacă poate să își dea consimțământul pentru desemnarea persoanei în cauză ca tutore.

La cererea Ministerului de Interne, în calitate de autoritate centrală din Ungaria, autoritatea de tutelă ia măsurile prevăzute în lege pentru a evalua dacă tutorele avut în vedere este potrivit pentru acest rol. Autoritatea efectuează sau cere să se efectueze o verificare cu privire la cadrul de viață la domiciliu al tutorelui avut în vedere. Autoritatea analizează dacă persoana în cauză are, conform legii, dreptul de a fi numit tutore. În urma unei evaluări a situației în materie de venituri a tutorelui potențial, autoritatea stabilește dacă îngrijirea copilului în Ungaria reprezintă o povară importantă pentru serviciile sociale. Dacă este necesar, autoritatea solicită din partea serviciilor de protecție a familiei și a copilului informații cu privire la orice aspect legat de calitățile de părinte ale persoanei în cauză care ar face nepotrivită numirea acestuia ca tutore. Autoritatea de tutelă îl chestionează pe tutore cu privire la proiectele sale viitoare și, după caz, evaluează dacă copilul va fi integrat într-o instituție de învățământ preșcolar și școlar. În cazul în care copilul este plasat în grija unor rude, se recomandă, de asemenea, să se evalueze relația acestora cu copilul și dacă ruda respectivă a mai avut grijă de copil în trecut. Pe baza tuturor informațiilor de mai sus, autoritatea de tutelă stabilește dacă poate să își dea consimțământul. Odată luată decizia de acordare a consimțământului, aceasta este transmisă autorității centrale străine prin intermediul autorității centrale maghiare.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Întrucât Ungaria nu a dat o declarație în temeiul articolului 82 alineatul (2) din regulament, este întotdeauna nevoie de consimțământul autorității de tutelă pentru plasarea unui copil în Ungaria în situațiile în care copilul nu este plasat în grija unuia dintre părinți.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.