NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Plasarea în Țările de Jos a unui copil dintr-un alt stat membru necesită aprobarea autorității centrale. În acest scop, autoritatea centrală consultă un furnizor de servicii de asistență maternală pentru a examina caracterul adecvat al asistenților maternali la care urmează să fie plasat copilul.

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

În cazul în care instanța sau o altă autoritate dintr-un alt stat membru intenționează să plaseze un copil în Țările de Jos, trebuie trimisă o cerere motivată autorității centrale. Această cerere trebuie să includă un raport privind copilul. Ulterior, autoritatea centrală consultă un furnizor de servicii de asistență maternală pentru a examina caracterul adecvat al asistenților maternali la care urmează să fie plasat copilul. La cererea autorității centrale, Consiliul pentru protecția copiilor (Raad voor de Kinderbescherming) examinează dacă poate fi emis un certificat privind lipsa obiecțiilor.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Nu, nu există excepții de la cerința autorizării prealabile. Toate plasamentele cu alte persoane decât unul dintre părinții copilului trebuie să urmeze procedura de aprobare.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu.

Ultima actualizare: 09/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.