Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Procedurile privind consultarea prealabilă și consimțământul înainte de plasamentul transfrontalier al unui copil se desfășoară în temeiul articolului 82 din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 (reformare) coroborat cu articolul 33 din Convenția de la Haga privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii.

Acordul autorității competente nu este necesar în cazul în care copilul este plasat în custodia unuia dintre părinți.

În cazul în care plasamentul unui copil are loc pe teritoriul Sloveniei, acordul prealabil este emis de autoritatea centrală după primirea unui aviz favorabil din partea centrului de servicii sociale.

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Autoritatea centrală competentă pentru transmiterea aprobării în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) este:

Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Autoritatea centrală transmite cererile centrului de servicii sociale în vederea prelucrării și a emiterii unui aviz.

Autoritatea centrală a statului solicitant trebuie să prezinte următoarele documente în scopul consultării și al obținerii aprobării:

 • informații privind copilul, situația familială și reprezentanții legali;
 • informații privind situația personală a minorului, inclusiv o descriere a situației sale personale și familiale;
 • motivele plasamentului copilului în străinătate;
 • data și durata planificată a plasamentului;
 • datele personale ale persoanelor desemnate drept asistenți maternali sau informații despre instituția propusă sau persoanele care găzduiesc copilul;
 • detalii privind plasamentul, în cazul în care acesta are loc într-o instituție (ieșire, inspecții, cazare);
 • aprobarea medicului sau a îngrijitorului;
 • dovada asigurării de sănătate;
 • angajamentul autorității solicitante de a acoperi costurile plasamentului;
 • măsuri de monitorizare a cazării;
 • informații complete privind autoritatea competentă a statului membru solicitant, inclusiv datele de contact.

Documentele trebuie depuse înainte de plasament, în conformitate cu Regulamentul 2019/1111.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Consimțământul este întotdeauna necesar.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu există astfel de acorduri.

Ultima actualizare: 20/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.